Postdoktor till projektet: Ökad sensorisk kvalitet och innehåll av hälsobefrämjande växtkomponenter i grönsaker och örter

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-03743/2018

Örebro universitet har visionen att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Lärosätet präglas av sin starka utveckling inom utbildning och forskning. Dess värdegrund är vetenskaplighet, engagemang och delaktighet.

Fokusområdet Mat och hälsa är en stor tvärvetenskaplig forskningssatsning som universitetet gör under 2017-2022 och omfattar ett stort antal forskningsområden vid universitetet. Som en del i denna satsning rekryteras 10 postdoktorer till tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Den aktuella anställningen som postdoktor kopplas till ämnet kemi vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning inom det tvärvetenskapliga projektet ”Ökad sensorisk kvalitet och innehåll av hälsobefrämjande växtkomponenter i grönsaker och örter” där tre olika forskargrupper samverkar för att öka kvaliteten hos växthusodlade grödor för avsalu till konsument.

I arbetsuppgifterna ingår att delta i den gemensamma forskningen inom det tvärvetenskapliga projektet rubricerat ovan. Denna anställning är särskilt inriktad på kromatografisk och masspektrometrisk analys (inklusive ”target” och ”non-target” screening) av fytokemiska kvalitetsmarkörer och hälsobefrämjande komponenter i grönsaker och kryddväxter. Fokus ligger på korrelationsstudier mellan dessa data och resultat från sensoriska analyser samt olika uppsättningar av odlingsparametrar.

Postdoktorn förväntas ägna minst tre procent av anställningstiden åt aktiviteter inom samverkan med det omgivande samhället. Undervisning kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Krav för anställningen är expertis inom analys och metodutveckling för kromatografi och masspektrometri. Flytande engelska är också ett krav.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Erfarenhet av både target- och non-target-analyser samt statistiska metoder är särskilt meriterande. God förmåga att självständigt bearbeta data och skriva vetenskapliga publikationer är en förutsättning, liksom att i övrigt vara flexibel och ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Information

Anställningen är tidsbegränsad under 2 år med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Tuulia Hyötyläinen, e-post: This is an email address. Läs mer om vår satsning på Mat och hälsa på www.oru.se/fokusmatochhalsa.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2018-08-29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.