Proprefekt till Institutionen för hälsovetenskaper

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: 2.2.1-04429/2018

Vi söker en proprefekt för tidsbegränsat uppdrag vid institutionen för hälsovetenskaper

Bakgrund

Vid institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet bedrivs ett stort antal professionsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Det pågår även en spännande utveckling av programmen. Vi bedriver aktiv forskning som berör människors möjligheter och behov i samband med hälsa och sjukdom. Såväl utbildning som forskning sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.

Arbetsbeskrivning

Proprefekten är prefektens ställföreträdare och utgör tillsammans med prefekten och övriga i institutionsledningen ett ledningsteam. Proprefekten ska bidra till institutionens strategiska utveckling, både inom grund- och forskarutbildning samt inom forskning. Övriga specifika arbetsuppgifter görs upp i dialog med prefekten i samband med tillträde. Hänsyn tas då både till verksamhetens behov och den sökandes kompetens och kvalifikationer.

Proprefekten har i sitt uppdrag inget direkt personalansvar eller ekonomiskt ansvar utom när berörd ersätter prefekten. Proprefekt har tillgång till stödfunktioner, ledarutvecklingsprogram och kurser för chefer och ledare inom universitetet.

Kompetens och kvalifikationer

För uppdraget söker vi dig som har:

  • Kunskap och insikt om samt erfarenhet av utveckling och ledning av grundutbildning inom universitetet samt är väl förankrad i forskarsamhället
  • Erfarenhet av undervisning inom högskola/universitet och/eller forskning
  • Erfarenhet av administration på institutionsnivå eller liknande
  • Erfarenhet av att organisera och leda arbete
  • Kunskap och intresse samt erfarenhet av verksamhetsutveckling och internationaliseringsfrågor

Det är önskvärt med avlagd doktorsexamen, företrädesvis inom ett ämnesområde som berör institutionens verksamhetensområde. Det är även meriterande med erfarenhet av tidigare ledningsuppdrag inom universitet/högskola, liksom kunskap om Örebro universitet som organisation. Då arbetet innebär en hel del korrespondens på myndighetens vägnar förutsätts mycket god förmåga att behärska svenska språket.

För uppdraget som proprefekt görs en bedömning av sökanden utifrån universitetets kriterier avseende chefskap, som ledar-, ansvars-, utvecklings-, och samarbetsförmåga, liksom förmågan att aktivt arbeta med universitetets vision och strategiska mål. Stor vikt läggs vid sökandens personliga egenskaper. Förmåga att både se till helheten och konkret implementera beslut i verksamheten värderas högt. Det är av vikt att proprefekten på ett förtroendeingivande och lösningsfokuserat sätt kan kommunicera och samarbeta med olika grupper. Närvaro i verksamheten är av stor betydelse.

Information

Uppdraget som proprefekt sker inom ramen för anställning vid universitetet. Omfattningen av uppdraget beslutas av rektor i samråd med prefekt och proprefekt. Proprefekt utses för en period om längst fyra år och kan förlängas med ytterligare fyraårsperiod. För uppdraget utgår ett lönetillägg enligt Örebro universitets Riktlinjer för lönepolitik (ORU 1.2.1-1395/2013)

Tillträde hösten 2018 eller enligt överenskommelse.

För närmare information om uppdraget, kontakta prefekt Elisabeth Ericsson 019-301203

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • En motivering till varför du söker detta uppdrag och vad du kan erbjuda i kompetens
  • CV med beskrivning av din kompetens
  • Kopior av relevanta intyg som styrker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2018-11-01. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.