Universitetslektor i kriminologi med inriktning mot högskolepedagogisk utveckling

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-05251/2018

Vi söker en universitetslektor i kriminologi med inriktning mot högskolepedagogisk utveckling för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS).

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) söker nu, inom ramen för en universitetsgemensam satsning på pedagogisk utveckling, en universitetslektor för tillsvidareanställning, i kriminologi med särskilt intresse för universitetspedagogisk utveckling.

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Inom huvudområdet/ämnesområdet kriminologi erbjuds fristående kurser i kriminologi samt ett kandidatprogram, kriminologiprogrammet.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är kriminologi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination, generellt utvecklingsarbete, administration, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och uppföljning av det pedagogiska utvecklingsarbetet.  I arbetsuppgifterna ingår också arbete med att utveckla kursernas innehåll och pedagogiska arbetsformer. Under tre år finns särskild arbetstid motsvarande 50 % avsatt för pedagogisk meritering och pedagogiskt utvecklingsarbetet.  I arbetsuppgifterna ingår därför att tillsammans med enhetschef, programansvarig och ämnesansvarig utforma och genomföra pedagogiska utvecklingsprojekt inom kriminologiprogrammet. Inom ramen för anställningen förväntas därför forskning inom pedagogiskt utvecklingsarbete initieras och bedrivas självständigt eller i samarbete med kolleger.

Tjänsten fyller i första hand ett behov i grundutbildningen inom kriminologi, dvs. inom fristående kurser i kriminologi på grundnivå samt på kriminologiprogrammet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller relaterade ämnesområden (psykologi, sociologi, folkhälsa, rättsvetenskap, psykiatri, socialt arbete mm) och på så sätt har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser.  Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Vidare så kommer hänsyn att tas till hur den sökande genom erfarenhet, personlig lämplighet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildningen och forskningen inom kriminologiämnet och dess forskningsmiljö CAPS - Center for Criminological and Psychosocial Research.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef, Anna Meehan, 019-30 39 89, e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Sista ansökningsdag är 2019-01-15. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.