Prefekt till Institutionen för medicinska vetenskaper

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-06371/2018

Institutionen för medicinska vetenskaper söker till uppdraget som prefekt dig som är professors- eller docentkompetent samt specialistkompetent läkare.  Tillsammans med personal, studenter och samarbetspartners skall du bidra till en fortsatt positiv utveckling av Institutionen.

Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) bildades i sin nuvarande form våren 2016. Institutionen har cirka 160 medarbetare och bedriver utbildning, forskning och forskarutbildning. Utbildningsverksamheten utgörs huvudsakligen av läkarprogrammet, därutöver finns tre internationella mastersprogram. Vid MV bedrivs forskning framför allt i etablerade forskningsmiljöer, och i forskargrupper,  men även i samarbete med Region Örebro läns många kliniska verksamheter. Forskarutbildningen för de cirka 150 doktoranderna är nära integrerad med forskningsverksamheten och miljöerna.

Örebro universitet erhöll rätt att utfärda läkarexamen våren 2010. Programmet startade 2011 och de första studenterna examinerades våren 2016. Läkarprogrammet vid Örebro universitet präglas av en långtgående integration av tre kunskapsområden och sex funktionella teman. En betoning av professionell utveckling, vetenskapligt förhållningssätt och en stark forskningsanknytning av utbildningen är också utmärkande. Ett problembaserat lärande tillämpas konsekvent genom hela utbildningen. Parallellt med det fortsatta arbetet att utveckla och genomföra utbildningen pågår en intensiv utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i nära samverkan med Region Örebro län (RÖL) och Landstinget i Värmland (LiV) inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

Arbetsuppgifter

Prefektuppdraget har stor betydelse för universitetets forskning, utbildning och samverkan. Vi söker dig som vill vara med och bidra till en fortsatt positiv utveckling tillsammans med personal och studenter. Uppdraget innebär att ansvara för att leda och utveckla verksamheten vid institutionen. Som prefekt förväntas du ha en strategiskt förmåga och överblick som möjliggör en kontinuerlig verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning. Du ansvarar för verksamhetens mål, resurser och resultat samt att dessa går i linje med universitetets övergripande mål. Du har också det övergripande ansvaret för arbetsmiljö samt institutionens inre organisation.

Tillsammans med proprefekt, viceprefekt(er) och enhetschefer bildar du institutionens ledningsgrupp. Som ett stöd för uppdraget som prefekt finns administrativa stödfunktioner säväl  inom institutionen som centralt placerat. Stödet innefattar ekonomistöd, verksamhetsstöd, HR-stöd samt chef- och ledarstöd.

I universitetets pågående arbete med en förändrad linjeorganisation blir prefektens framtida roll även betydelsefull för det strategiska arbetet med att utveckla universitetet.

Behörighet

Innhavaren skall vara professor eller lägst docent samt legitimerad läkare med specialistkompetens.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har kunskap om och erfarenhet av forskning, undervisning och ledning.

  • Du har dokumenterat god förmåga att utöva chefs- och ledarskap med personalansvar.
  • Erfarenhet av att leda såväl forskning som pedagogiskt utvecklings- och kvalitetsarbete på olika nivåer är särskilt meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Uppdraget kräver god kommunikativ kompetens samt förmåga att leda, genomföra och följa upp förändrings- och utvecklingsarbete med tydliga mål och visioner. Då en central uppgift är att utveckla samarbetet mellan institutionens enheter samt med fakultets- och universitetsledningen, övriga institutioner och administrativa stödfunktioner krävs god samarbetsförmåga. Det förutsätts att du är tillgänglig och har hög närvaro i verksamheten.

 

Information

Universitetet har som särskilt strategiskt mål att öka forskningsandelen av verksamheten. För att kunna leda arbetet mot detta mål är det väsentligt att prefekten också har möjlighet att bibehålla egen forskningsverksamhet under uppdraget. Omfattningen fastställs efter överenskommelse med rektor.

Uppdraget som prefekt sker inom ramen för en anställning vid Örebro universitet. Prefekt utses för en period om längst fyra år och uppdraget kan förlängas med ytterligare en fyraårsperiod.

Som prefekt kommer du ingå i universitetets chef- och ledarprogram vilket innebär att du har tillgång till utbildning och stöd i ditt ledarskap. Du kommer att ges relevant introduktion och därefter kontinuerligt professionellt stöd och råd i ditt ledarskap.

Tillträdesdatum efter överenskommelse.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av rektor Johan Schnürer, 019-30 32 05.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2018-12-17. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.