Universitetsadjunkt i rättsvetenskap med inriktning mot bolagsrätt

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-06276/2018

Institutionen för JPS söker en universitetsadjunkt i rättsvetenskap för tidsbegränsad anställning.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är rättsvetenskap med inriktning mot bolagsrätt.

Bakgrund

Örebro universitet är ett modernt och framstående lärosäte med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla. Vi har professionsutbildningar som tillhör landets bästa och ett av våra mål är att universitetet ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner glädje och stolthet. Här finns cirka 1 200 anställda och 17 000 studenter.

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom rättsvetenskap, psykologi, kriminologi, och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning.

Inom ämnet rättsvetenskap vid Örebro universitet ges utbildning inom juristprogrammet om 270 högskolepoäng samt det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning om 180 högskolepoäng. Kurser ges även inom andra ämnen och program, t ex PA-programmet, socionomprogrammet, psykologprogrammet, ekonom- och civilekonom programmen samt fristående kurser. Forskningen bedrivs i civilrätt, arbetsrätt, straffrätt, processrätt, associationsrätt, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, finansrätt, rättshistoria och rättsteori. Inom dessa områden finns såväl seniora som juniora forskare och doktorander.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består främst av undervisning i bolagsrätt och handelsrätt. Som universitetsadjunkt i rättsvetenskap med denna inriktning förväntar vi oss att den sökande har mycket god kompetens i svensk och komparativ bolagsrätt, samt den ämnesmässiga bredd som krävs för att även undervisa i handelsrätt och andra närliggande ämnesområden. Undervisningen kommer att bedrivas på grundnivå och avancerad nivå. Undervisning på engelska kan förekomma, varför den sökande förväntas kunna undervisa på engelska. Vidare kan undervisning även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram.

Den sökande behöver ha god kunskap om juridisk metod, eftersom denne förväntas kunna agera handledare för självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå.

Närvaro i verksamheten är viktig. Innehavaren av anställningen ska delta i den dagliga verksamheten i ämnesgruppen och i förekommande fall på institutionen. I arbetsuppgifterna ingår att genom undervisning, handledning, samarbete med lärare, forskare, studenter, doktorander samt externa aktörer upprätthålla, utveckla och vidareutveckla en stimulerande miljö för såväl forskning som utbildning. I anställningen ingår även administrativt arbete. Särskilt meriterande är således dokumenterad god samarbetsförmåga, erfarenhet av kursföreståndarskap, samt administrativ kompetens.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet samt avlagt relevant akademisk examen på lägst magisternivå (eller motsvarande). Annan teoretisk kompetens tillsammans med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara akademisk examen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.  Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för och erfarenhet av kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten. Intresse för forskning är meriterande.

Information

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid from 2019-01-15 eller enligt överenskommelse, tom 2020-01-14. Tjänsteställe är Örebro och individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar lämnas av professor Eleonor Kristoffersson tel nr: 019-30 30 79 eller This is an email address, eller enhetschef Rigmor Argren tel nr: 019-30 34 56, This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök"

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav.

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2018-12-14. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.