Vikarierande universitetsadjunkt i idrottsvetenskap

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-07121/2018

Vi söker en universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktningen Sport Management för vikariatsanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är idrottsvetenskap och inriktningen för anställningen är Sport Management.

Ämnesbeskrivning

Inriktningen för anställningen är inom ämnesområdet Sport Management med ett fokus på idrottens organisation och ledarskap. Undersökningsobjekt för studier kan vara föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott. Processer som studeras är exempelvis idrottens organisation och ledarskap, idrottens historia och socialisation.

Arbetsuppgifter

Undervisning sker främst inom Sport managementprogrammet, men det kan även förekomma inom andra program och kurser, såväl på grund- som på avancerad nivå. Undervisningen sker då främst i kurser i idrottens organisation och ledning, Idrottshistoria, samt i kurser i vetenskaplig metod och självständigt arbete där handledning på avancerad nivå utgör en central arbetsuppgift. Undervisningen omfattar även kursutveckling, planering och utvärdering. I arbetsuppgifterna som universitetsadjunkt ingår förutom undervisning även utvecklingsarbete, kompetensutveckling och administration. Samverkan med både interna och externa aktörer ingår också i anställningen.

En central del i tjänsten är också att vara programansvarig för Sport Managmentprogrammet och ansvara för adminstration och för att leda den fortsatta utveckling av programmet i samverkan med övriga lärare i ämnet. Dessutom ingår det i programansvaret att medverka i ledningsgruppen och därmed tillsammans med övriga programansvariga leda och planera den dagliga verksamheten i samverkan med enhetschef.

Närvaro i verksamheten är viktig och som universitetsadjunkt deltar du i den dagliga verksamheten på enheten och på institutionen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet samt avlagt relevant akademisk examen på lägst magisternivå (eller motsvarande). Annan teoretisk kompetens tillsammans med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara akademisk examen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj (enligt ÖU riktlinjer).

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För denna anställning är kompetens inom Sport management av mycket stor betydelse. Såväl forskning av relevans för ämnesområdet som pedagogiska erfarenheter, ledarskap och utvecklingsarbeten inom sport management är särskilt meriterande.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.

Information

Anställningen är tidsbegränsad till cirka 2 år fr.o.m. 2019-03-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsteställe är Örebro och omfattningen på anställningen är 100%. Individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysning lämnas av enhetschef Mona Öhrn, tel nr: 019-303907  This is an email address samt programansvarig för Sport managementprogrammet Sören Hjälm, tel nr: 019/30 32 63, 070/480 76 76, This is an email address

Information

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen ”Ansök”.

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019-01-25. Välkommen med din ansökan!

Vi undenber oss kontakt från annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.