Vikarierande universitetslektor/universitetsadjunkt i idrottsvetenskap

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.2.1-07122/2018

Vi söker en universitetslektor eller universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktningen Idrottsfysiologi för vikariatsanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är idrottsvetenskap.

Ämnesbeskrivning

Inriktningen för anställningen är idrottsfysiologi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination inom kurser i idrottsfysiologi, träningslära och vetenskaplig metod. Undervisningen sker i huvudsak på Tränarprogrammet och Masterprogrammet Idrott med inriktning mot fysiologi och medicin, men även undervisning inom Ämneslärarprogrammet och fristående kurser. I mastersprogrammet sker all undervisning på engelska. I anställningen ingår även kursutveckling, administration, forsknings- och kompetensutveckling samt kontakter/samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet

Tjänsten är utlyst som lektor/adjunkt. Det innebär att vi är öppna för att anställa en kvalificerad person som inte är disputerad (dvs. adjunkt).

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.  

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet samt avlagt relevant akademisk examen på lägst magisternivå. Annan teoretisk kompetens tillsammans med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara akademisk examen.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vetenskaplig skicklighet (gäller för universitetslektor)

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser.

Pedagogisk skicklighet

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade.

För denna anställning är kompetens inom idrottsfysiologi av mycket stor betydelse. Anställningen kräver dokumenterad erfarenhet av undervisning inom arbetsfysiologi samt tillämpad idrottsfysiologi. Den sökande ska vidare vara väl förtrogen med fysiologiska tester inom idrott.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.

Information

Anställningen är tidsbegränsad till cirka 2 år fr.o.m. 2019-03-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsteställe är Örebro och omfattningen på anställningen är 100%. Individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysning lämnas av enhetschef Mona Öhrn, tel nr: 019-303907  This is an email address samt programansvarig för Tränarprogrammet Elodie Ponsot, tel nr: 019/30 10 94, This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen ”Ansök”.

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj
  • Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019-01-25. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt från annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.