Forskare till projektet Antiinflammatorisk diet för ökad mental hälsa - en interventionsstudie

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-00850/2019

Örebro universitet har visionen att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Lärosätet präglas av sin starka utveckling inom utbildning och forskning. Dess värdegrund är vetenskaplighet, engagemang och delaktighet.

Fokusområdet Mat och hälsa är en stor tvärvetenskaplig forskningssatsning som universitetet gör under 2017-2022 och omfattar ett stort antal forskningsområden vid universitetet. Som en del i denna satsning rekryterar vi en forskare till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Den aktuella anställningen som forskare kopplas till ämnet medicinska vetenskaper vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning inom projektet Antiinflammatorisk diet för ökad mental hälsa - en interventionsstudie. Syftet med projektet är att undersöka effekten av antiinflammatorisk diet på mental ohälsa och relevanta biomarkörer. Huvudsakliga arbetsuppgifter består av att planera och koordinera en interventionsstudie, datainsamling, dataanalys samt resultatrapportering i internationella peer reviewed tidskrifter. Dessutom kommer forskaren stödja utveckling och etablering av en plattform för livsstilsinterventionsstudier vid Örebro universitet.

Forskaren förväntas ägna minst tre procent av anställningstiden åt aktiviteter inom samverkan med det omgivande samhället. Undervisning kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne, såsom nutrition, medicin, psykologi, beteendevetenskap, mm, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vi söker en kandidat som uppvisar grundkompetens i nutrition men som, utifrån det tvärvetenskapliga perspektivet, också uppvisar kunskap i psykologi, beteendevetenskap, eller epidemiologi. Erfarenhet med kostinterventionsstudier är meriterande. Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Kandidaten behöver kunna kommunicera med studiedeltagare på svenska och engelska och särskilt viktig är den sökandes kompetens att vetenskapligt kommunicera på engelska. 

Information

Anställningen är tidsbegränsad under 2 år. Tillträde 2019-04-01. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Robert Brummer, e-post: This is an email address.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav 

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019-02-20. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.