Postdoktor i genusvetenskap

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03673/2019

Vi söker en postdoktor i genusvetenskap för tidsbegränsad anställning vid Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Bakgrund

Genusvetenskap vid Örebro universitet är ett samhällsvetenskapligt orienterat ämne med starka internationella anknytningar och forskningssamarbeten. Ämnet har examensrättigheter på alla nivåer, inklusive forskarutbildning. Forskningen bedrivs vid den mångvetenskapliga miljön Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS). Basen för forskningen inom CFS ligger i det gemensamma forskningsprogrammet Kön och samhälle i förändring (2015–2020), vilket är förankrat i en bred samhällsvetenskaplig och feministisk vetenskapstradition. Inom ämnet genusvetenskap bedrivs forskning om bland annat feministisk politik och organisering, feministisk teori, genus och akademin, jämställdhetspolitik, kritiska maskulinitetsstudier, och våld.

Arbetsuppgifter

Anställningens arbetsuppgifter består främst av forskning, forskningsinitiering och samverkan. I arbetsuppgifterna ingår också upp till 20 procent undervisning, handledning och examination inom grundutbildningen samt administrativa uppgifter. Inom ramen för anställningen skall minst en projektansökan om externa forskningsmedel utarbetas. Detta arbete utförs i samarbete med kolleger inom ämnet, och i syfte att förstärka ämnets forskning inom minst ett av följande prioriterade forskningsområden: genus i kunskapsproduktion, jämställdhetspolitik, män och maskuliniteter eller våldsforskning.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som vid ansökningstillfället har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller annat relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning, samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till ämnets framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

Särskild vikt kommer att fästas vid dokumenterad erfarenhet av forskningssamarbeten och internationella publikationer. Erfarenhet inom de prioriterade forskningsområdena samt att framgångsrikt redan ha sökt forskningsmedel är särskilt meriterande. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga och självständighet, samt närvaro i verksamheten och intresse för utvecklingsarbete inom forskning. Erfarenhet av undervisning på svenska är meriterande.

Information

Anställningen är på 100 % och omfattar 80 % forskning och 20 % undervisning eller andra forskningsrelaterade uppgifter. Tjänsteställe är Örebro. Arbetet kan inte utföras på distans utan förutsätter fysisk närvaro i verksamheten.  Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen ska påbörjas under hösten 2019, tidigast 1 november 2019.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Liisa Husu, e-post: liisa.husu@oru.se eller enhetschef Erik Löfmarck, e-post:This is an email address.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Forskningsplan som kortfattat beskriver planerad forskning och hur den relaterar till ämnets prioriterade forskningsområden (högst 3 sidor)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst fem publikationer)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 190830 Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.