Universitetslektor i Maskinteknik

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03871/2019

Vi söker en universitetslektor i Maskinteknik för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för Naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är Maskinteknik.

Bakgrund

Enheten för maskinteknik vid Örebro universitet har under de senaste fem åren stärkts och är under fortsatt expansion. Inom grundutbildningen ansvarar enheten för fyra ingenjörsprogram på högskoleingenjörs- och civilingenjörsnivå inom maskinteknik och industriell ekonomi. Forskningen inom enheten bedrivs inom ramen för ”Digitaliserad utveckling och drift av hållbara produkter och produktionssystem”.

Delområdet för den nu aktuella tjänsten är inriktad mot hållbar utveckling.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Den nu aktuella tjänsten innefattar huvudsakligen utvecklingsarbete, undervisning och handledning kopplat till hållbarhet och LCA (Life Cycle Assessment) med tillämpning på produktionsutveckling. Handledning av examensarbeten kan bli aktuellt.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Övriga bedömningsgrunder

Den sökande bör i grunden ha en ingenjörsutbildning, företrädesvis inom maskinteknik eller närliggande område påbyggd med kompetens inom hållbar teknik/utveckling och utvärdering. Mer specifikt så är goda kunskaper inom LCA (Life Cycle Assessment), samt erfarenhet av att undervisa metodik för detta starkt meriterande. Då handledning av studentprojekt på företag ingår, så bör den sökande ha erfarenhet av externt utvärderings/utredningsarbete inom exempelvis produktions- process eller energibranschen.

Information

Anställningen är 100 %, under 6 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Sören Hilmerby 019-30 10 48, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019-07-29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.