Universitetsadjunkt i webbdesign och grafisk design i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap, 50%

Tillsvidareanställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-2019/04056

Vi söker en universitetsadjunkt i webbdesign och grafisk design i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

I medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) erbjuds utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå samt forskarnivå. MKV ansvarar för programmen Medier, kommunikation och PR, Filmprogrammet samt det nya magisterprogrammet i Strategisk kommunikation.  Forskningen i MKV bedrivs inom tre huvudsakliga forskningsinriktningar: Diskurs, kommunikation och medier, Film och visuell kommunikation samt Strategisk kommunikation.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination i praktiska moment inom kurser i Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), MKV inriktning film och kurser inom Strategisk kommunikation.

Undervisning sker företrädesvis i webbdesign och grafisk design (Adobe-sviten) på universitetskurser från grundnivå till magisternivå och på både svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara akademisk examen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga och initiativförmåga. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Goda kunskaper i Adobe-sviten (InDesign, Photoshop och Illustrator) är avgörande för tillsättning av tjänsten. Kunskaper i programmeringsspråk för webben som HTML, CSS, Javaskript och PHP är meriterande.

Erfarenhet av Webbutveckling och grafisk design, pedagogisk erfarenhet och erfarenhet av stillbildsfotografering samt arbetserfarenhet från medie- och kommunikationsbranschen är också meriterande.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Detta redovisas i den pedagogiska meritportföljen och med eventuella intyg.  

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Jämlikhet

Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information

Anställningen är tillsvidare på 50 %. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av universitetsadjunkt Fredrik Sturzenbecker 019-30 12 22, e-post: This is an email address eller enhetschef Annika Gardhorn, 019-30 39 56, e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

* Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling

* CV med relevant beskrivning av samlad kompetens

* Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)

* Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

 

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.

Sista ansökningsdag är 2019-09-01. Välkommen med din ansökan!

 

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.