Postdoktor i biologi med inriktning mikrobiologi

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-05250/2019

Vi söker en postdoktor i biologi med inriktning mikrobiologi för tidsbegränsad anställning vid institutionen för naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde

Postdoktorn kommer att vara verksam inom biologi med inriktning mikrobiologi vid institutionen för naturvetenskap och teknik och kopplad till forskargruppen Systemimmunologi och mikrobiologi (https://www.oru.se/forskning/forskargrupper/fg/?rdb=g3), vid Centrum för Livsvetenskap.

Bakgrund

Biologiämnet vid Örebro universitet är inriktat på studier av levande organismer, från molekylär nivå till samspelet mellan organismer, deras livsbetingelser och ekosystem. Forskningsgrupperna kopplade till Centrum för Livsvetenskap inkluderar molekylärbiologi, fysiologi, utvecklingsbiologi och mikrobiologi och utgör en stark och kreativ forskningsmiljö med nationella och internationella samarbeten samt samarbete med industrin.

Anställningen finansieras av Kunskaps- och Kompetensstiftelsen och sker i samarbete med industrin. Projektet involverar utveckling av nya metoder såsom droplet digital PCR för att upptäcka kemiska och mikrobiella hot i miljö- och dricksvatten. Det kommer också att involvera validering av föroreningarna genom toxikogenomisk analys av föroreningarnas effekter på bakterier och modellorganismen C. elegans, en nematod.

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter. Tjänsten fokuserar på utveckling av molekylärbiologi och funktionella metoder för att studera mikroorganismer i miljön och deras förhållande till högre organismer med C. elegans som modellorganism. Forskningen kommer att inkludera metagenomisk analys och droplet digital PCR för att upptäcka förekomsten av mikrobiell kontaminering. Vidare kommer transkriptomik och qPCR att användas för att bedöma responsen från bakterier och C. elegans på kemisk kontaminering. Studierna kräver erfarenhet av mikrobiologi, användning av bioinformatik, genuttrycksanalys och mikroskopi. Tjänsten kan innehålla upp till högst 10% biologiundervisning.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i biologi med inriktning mikrobiologi eller motsvarande relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Vi lägger särskild vikt vid att den sökande har dokumenterade färdigheter och visat oberoende inom mikrobiologi, molekylärbiologi och mikroskopimetoder. Erfarenhet av att arbeta med C. elegans och med bioinformatik är meriterande. Vi fäster stor vikt vid förmågan att såväl skriftligt som muntligt kommunicera forskning och forskningsresultat till en internationell publik.

Information

Anställningen är 100% i 2 år. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar lämnas av Forskningsledare professor Jana Jass, tfn 019- 30 3943., e-post: This is an email address och enhetschef Mattias Bäckström, tfn 019-30 39 65, epost: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur din bakgrund passar till forskningsprojektet
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019-10-20. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.