Postdoktor i biologi

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-05251/2019

Vi söker en postdoktor i biologi med inriktning molekylärbiologi för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde

Postdoktorn kommer att vara verksam inom biologi vid Institutionen för naturvetenskap och teknik, kopplad till forskargruppen molekylärbiologi (https://www.oru.se/forskning/forskargrupper/fg/?rdb=g4) vid Centrum för Livsvetenskap.

Bakgrund

Biologiämnet vid Örebro universitet är inriktat på studier av levande organismer, från molekylär nivå till samspelet mellan organismer, deras livsbetingelser och ekosystem. Inom biologiämnet finns forskargrupper kopplade till Centrum för livsvetenskap. Biologisk forskning kopplat till Centrum för livsvetenskap inbegriper molekylärbiologi, fysiologi, utvecklingsbiologi och mikrobiologi. Forskargrupperna inom Centrum för livsvetenskap biologi utgör en stark och kreativ forskarmiljö med starka nationella och internationella samarbeten, och bedriver även forskning i samarbete med industri och näringsliv.

Anställningen finansieras av Kunskaps- och Kompetensstiftelsen och i samarbete med industrin. Projektets fokus ligger på toxikogenomisk analys av genuttrycksmönster i Daphnia magna och Danio rerio exponerade för utvalda miljöföroreningar och validering av effekter i miljön genom droplet digital PCR-analys av populationens sammansättning av indikatorarter.

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter.

Arbetsuppgifterna består till största delen av forskning med inriktning mot utveckling av molekylärbiologiska metoder och studier av sambandet mellan organismers förmåga att kontrollera fysiologiska funktioner vid förändringar i miljön. Studierna kommer att vara fokuserade på hur genuttryck påverkas av förändringar i miljön och hur detta är kopplat till förekomst av indikatorarter i miljön. Studierna kräver erfarenhet av att använda bioinformatik för analys av genuttryck.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i biologi eller motsvarande relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Vi fäster främst vikt vid att den sökande har dokumenterad skicklighet och uppvisar självständighet vad gäller användning av molekylärbiologiska metoder och erfarenhet av arbete med modellsystem som Daphnia magna och Danio rerio. Dessutom bedöms erfarenhet av studier av genreglering i eukaryota system vara av stor vikt. Vi fäster stor vikt vid förmågan att såväl skriftligt som muntligt kommunicera forskning och forskningsresultat till en internationell publik.

Information

Anställningen är 100% i 2 år. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar lämnas av forskningsledaren, professor Per-Erik Olsson, tfn 019- 30 12 44., e-post: This is an email address och enhetschef Mattias Bäckström, tfn 019-30 39 65, epost: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur din bakgrund passar till forskningsprojektet
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019-10-20. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.