Universiteslektor/universitetsadjunkt i sociologi

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-2019/05763

Vi söker 2-3 universitetslektorer/universitetsadjunkter i sociologi för tidsbegränsad anställning på sex månader vid Institutionen för humaniora, samhällsvetenskap och utbildning.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är sociologi. 

Bakgrund

Förutom fristående kurser på grund- och avancerad nivå ansvarar ämnet sociologi för Personalvetarprogrammet och Kandidat- och Magisterprogrammet i Samhällsanalys.  Forskningen i sociologiämnet vid Örebro universitet bedrivs huvudsakligen inom områdena Arbete, Familj och nära relationer samt Miljösociologi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination. Undervisningen kan ske både inom Kandidat- och Magisterprogrammet i Samhällsanalys samt inom Personalvetarprogrammets ram där kurser inom organisation och arbetsliv ingår. Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg

Den vetenskapliga skickligheten ska för universitetslektorer visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskar-samhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. För universitetsadjunkter bedöms vetenskaplig skicklighet främst genom examensarbete och eventuell annan publicering.  

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.  Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Information

Anställningen är på 6 månader och omfattningen på anställningen är mellan 50 och 100 procent, eller enligt överenskommelse. Tillsättning 2020-01-01 eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Erik Löfmarck 019-30 10 29, e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  •  Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckl
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019-11-10. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.