Universitetslektor i genusvetenskap

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-2019/05804

Vi söker en visstidsanställd universitetslektor i genusvetenskap för perioden 1 januari till den 31 december 2020.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är genusvetenskap

Bakgrund

Vid Örebro universitet är genusvetenskap ett samhällsvetenskapligt orienterat ämne med examensrättigheter på alla nivåer inklusive forskarutbildning. Genusvetenskap ger fristående kurser på grundnivå, kurser för inresande studenter samt forskarutbildningskurser, och bidrar därtill till undervisning i ett antal andra ämnen (sociologi, statsvetenskap, socialt arbete, medicin och teknik) Forskningen och forskarutbildningen i genusvetenskap bedrivs inom ramen för en vidare mångvetenskaplig miljö med stark internationell orientering, Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) samt GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies. Forskning i genusvetenskap bedrivs huvudsakligen inom områdena feministisk teori, genus och organisationer, genus i vetenskap och kunskapsproduktion, föräldraskap, identitetsprocesser, jämställdhets­­politik, kritisk mansforskning, kön och våld, sexualitet och kärlek, samt politik och policy.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak undervisning på grundläggande nivå inom genusvetenskap samt handledning, examination och administration. Inom anställningen kan även viss undervisning inom sociologiämnet komma att ingå.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom genusvetenskap, andra närliggande samhällsvetenskapliga ämnen och då med erfarenhet av undervisning/forskning med en tydlig genusvetenskaplig inriktning, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad i enlighet med Örebro universitets riktlinjer för pedagogisk meritportfölj.

Hänsyn skall tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Goda kunskaper i engelska och internationell erfarenhet av undervisning och forskning är också meriterande.

Vi söker en person med god samarbetsförmåga och initiativförmåga och vi önskar ett dokumenterat intresse och framgångsrik verksamhet för pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi fäster stor vikt vid ansvarstagande och hög närvaro i verksamheten.

Provföreläsning kan förekomma som ett led i bedömningen av den pedagogiska skickligheten hos den sökande. 

Information

Anställningen är visstid från 1 januari 2020 till 31 december 2020 och tjänsteställe är Örebro. Omfattning 100%. Individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Erik Löfmarck, telefon 019-30 10 29 eller ämnesansvarig Liisa Husu 019-30 39 15.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst fem arbeten)

Sista ansökningsdag är 2019-11-10. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.