Biträdande universitetslektorer i företagsekonomi, med inriktning mot organisation

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-2019/06708

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet. Här studerar och arbetar ca 15 200 studenter och 1500 anställda. Universitetet har utbildning och forskning inom humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Universitetet erbjuder ca 950 fristående kurser samt 60 utbildningsprogram på grundnivå och 30 program på avancerad nivå. Örebro universitet har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer i regionen. Med ca 140 000 invånare är Örebro Sveriges sjunde största kommun. Stort nog för ett brett utbud inom de flesta områden men samtidigt tillräckligt litet för att avstånden ska vara korta. Som besökare i city har du nästan allt inom gångavstånd och i omgivningarna finns storslagna naturupplevelser, och två av landets största sjöar.

Handelshögskolan, Örebro universitet, har en lång tradition av forskning och utbildning i ekonomi och är ackrediterade av organisationen AASCB som visar att utbildning och forskning vid handelshögskolan håller mycket hög kvalitet. Ett flertal forskningsmiljöer finns etablerade med externt finansierade forskningsprojekt. Utbildningen bedrivs inom fleråriga professionsprogram med möjlighet till kandidatexamen, civilekonomexamen och masterexamen inom företagsekonomi.

Vi söker 1-3 biträdande universitetslektorer i Företagsekonomi, med inriktning mot organisation, för tidsbegränsad anställning om 4-6 år vid Handelshögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är Företagsekonomi med inriktning mot organisation.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, forskning, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället.

Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på samtliga tre nivåer samt medverkan inom forskning.

En biträdande lektor ska under anställningstiden utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla behörighetskraven för en anställning som universitetslektor.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet Företagsekonomi, med inriktning mot organisation eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses t ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

 • Vid anställning av denna biträdande lektor fästs den största vikten vid vetenskaplig skicklighet.
 • Den pedagogiska skickligheten prövas och bedöms utifrån de pedagogiska meriterna, vilka ska vara väl dokumenterade och redovisas i en pedagogisk meritportfölj.
 • Meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet, värderas.
 • Ledningsförmåga bedöms främst utifrån meriter från ledarskap inom forskning och utbildning.
 • Stor vikt fästs också vid lämplighet, dvs. personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för utvecklingsarbete samt förmåga och vilja att göra akademisk karriär.
 • God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Om något av språkkraven saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta sig de kunskaper som krävs för att på sikt kunna undervisa och handleda på både svenska och engelska.

Befordran till universitetslektor

En biträdande lektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller kraven enligt Örebro universitets anställningsordning som var gällande vid anställningens påbörjande, samt att verksamhetsbehov föreligger i det aktuella ämnet.

Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Genomförda behörighetsgrundande pedagogiska kurser i den omfattning som krävs för behörighet som universitetslektor är ett krav liksom god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Jämlikhet

Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information

Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4-6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100% vid stationeringsorten Örebro. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Andreas Nilsson 019-30 38 13, This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök" (observera att denna funktion inte fungerar i mobil eller surfplattor).

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Personligt brev
 • CV
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg
 • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2020-02-01. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.