Universitetslektor i samhällskunskap

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1 - 2020/01021

Vi söker en universitetslektor i samhällskunskap för visstidsanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är samhällskunskap.

Arbetsuppgifter

Inom ramen för anställningen ingår att arbeta med undervisning på såväl grundläggande nivå inom samhällsorienterande ämnen på grundlärarprogrammet, som på grund- som avancerad nivå i samhällskunskap.

Undervisningen innefattar både ämnesteori och ämnesdidaktik. Den sökandes akademiska ämnesteoretiska hemvist kommer att påverka arbetsuppgifterna. En vilja att samverka och bredda sin kompetens förutsätts, liksom ett aktivt engagemang för forskning, utvecklings- och kvalitetsarbete inom lärarutbildningen. I anställningen ingår också handledning av självständiga examensarbeten på både grund- och ämneslärarprogrammen, administration och kompetensutveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

För att komma ifråga för tjänsten krävs att den sökande antingen har egen lärarutbildning i kombination med erfarenhet från arbete som lärare i samhällskunskap/SO inom grundskola/gymnasium eller erfarenhet av undervisning i samhällskunskap/SO inom lärarutbildning. Den sökande ska ha erfarenhet av handledning av självständiga examensarbeten på både grund- och ämneslärarprogrammen. Särskilt meriterande är bred erfarenhet av undervisning inom detta område, genom erfarenheter inom samhällskunskaps-/SO-didaktik, och ämnesteori från en eller flera samhällsvetenskapliga discipliner samt erfarenhet av kursansvar och kursutveckling.

Forskning i ämnesdidaktik i SO/samhällskunskap och/eller närliggande fält är meriterande.

I dagsläget arbetar främst disputerade statsvetare med utbildningen i samhällskunskap varför vi gärna ser sökande från andra discipliner relevanta för samhällskunskapsutbildning, t.ex. genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, nationalekonomi, sociologi eller pedagogik/pedagogiskt arbete/utbildningsvetenskap med inriktning mot samhällskunskapsdidaktik.

Om den sökande främst är inriktad mot SO och yngre skolår, är även doktorsexamen med inriktning mot geografi, religion, historia av relevans.

För anställningen gäller att du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i nära samverkan med ämnesgruppen och övriga lärarutbildare vid lärosätet. Vidare gäller även förmåga till samverkan med externa aktörer t ex skolhuvudmän.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Jämlikhet

Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information

Anställningen är visstidsanställning med tillträde den 1 augusti till och med den 30 juni, eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av inriktningsansvarig Ann-Sofie Lennqvist Lindén, 019-303037, This is an email address eller 0731-532988 eller enhetschef Johanna Stenersen 019-301424, This is an email address.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 200302. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.