Universitetsadjunkt i retorik

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-2020/02119

Vi söker en Universitetsadjunkt i retorik för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är retorik.

Bakgrund

Utbildning inom retorik omfattar två nivåer, grundnivå och forskarnivå. Retorik utgör tillsammans med svenska språket, engelska, historia och litteraturvetenskap Enheten för humaniora och ger i samarbete med svenska språket och engelska kandidatprogrammet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap. Under höstterminen ges en grundkurs i retorik. Därutöver har retorikämnet omfattande interna undervisningsuppdrag, nämnas kan socionom- och civilingenjörsutbildningarna.

I forskarutbildningen är retorik en av fem inriktningar i forskarutbildningsämnet Humanistiska studier. Övriga inriktningar är svenska språket, engelska, historia och litteraturvetenskap. Den forskning som bedrivs inom ämnet är inriktad mot retorik i samhället i modern tid.

Arbetsuppgifter

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. 

Övriga arbetsuppgifter: Anställningen omfattar externa uppdrag som retorikämnet har i andra programutbildningar samt undervisning på språk- och retorikprogrammet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder

Meriterande för anställningen är en bred erfarenhet av undervisning i retorik på professionsutbildningar samt på grundkurser i retorik. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten, ansvarstagande samt god förmåga att samarbeta med kollegor.

Information

Anställningen är 65 %, under 6 månader med tillträde 15 augusti 2020. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Enhetschef Jimmy Engren  019-30 21 94, e-post: This is an email address eller ämnesinriktningsansvarig Marie Gelang, 019-30 30 86, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 200409. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.