Postdoktor i psykologi

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: 2.1.1-02200/2020

Vi söker en postdoktor i psykologi med forskningsinriktning mot långvarig smärta och maskininlärning för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Psykologi med inriktning mot långvarig smärta och maskininlärning.

Bakgrund

Örebro universitet söker en postdoktor inom ett forskningsprojekt som använder data från nationella register och maskininlärningsmetoder för att empiriskt kunna klassificera individer med långvarig smärta och förutsäga behandlingsresultat efter multimodala smärtrehabilitering i Sverige. Data består av flera sammankopplade nationella register i Sverige med bra täckning och med sammanlagt mer än 60 000 individer med kronisk smärta. Som postdoktor skulle du vara del i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som består av statistiker, psykologer och läkare kopplade till projektet. Projektet leds av professor i psykologi Hugo Hesser

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter. Kopplingen mellan olika psykologiska och medicinska aspekter i kronisk smärta är kärnan i forskningen för denna postdoktoranställning. Det primära syftet är att förbättra klassificering och behandling av individer med långvarig smärta genom datadrivna metoder såsom maskininlärning.

Som postdoktor kommer du att ha frihet att utarbeta och besvara forskningsfrågeställningar i gränslandet mellan psykologi, medicin och statistik. Arbetet involverar tillämpning och vidareutveckling av lämpliga maskininlärningsalgoritmer (både supervised and unsupervised learning) och statistiska modelleringsmetoder. Vi söker en person med intresse för moderna statistiska metoder för prediktion och empiriskt datadriven klassificering (t.ex. mixture modeling). Du bör ha tidigare erfarenhet av att arbeta med stora datamängder och vara skicklig i tillämpad datamodellering, men det är inget krav att du ska ha en doktorsexamen i statistik eller matematik.

Du är intresserad av minst ett av följande ämnen, men gärna båda:

• Prediktiv modellering / maskininlärning / artificiell intelligens

• Långvarig smärta/hälsopsykologi

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning, specifikt inom ovan nämnda område. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Viktiga specifika kompetenser inkluderar programmering i R (eller motsvarande språk och/eller statistikprogram) och tidigare erfarenheter av att arbeta med psykologiska data och beteendedata med avancerade statistiska modeller. Internationella publikationer inom för projektet relevanta områden, som exempelvis långvarig smärta, betraktas som särskilt meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som förmågan att arbeta självständigt och goda kommunikationsförmågor, både skriftliga och muntliga. Du har förmågan att formulera dina egna vetenskapliga frågor och har erfarenhet av att publicera vetenskapliga artiklar. Vi förväntar oss att du har en god samarbetsförmåga och en vilja att arbeta tvärvetenskapligt. 

Information

Anställningen är tidsbegränsad under 2 år och har omfattningen 100 %. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Hugo Hesser 019-30 35 48, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 31 augusti 2020. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.