Universitetsadjunkt i rättsvetenskap med inriktning digitalisering

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-05723/2020

Vi söker en universitetsadjunkt i rättsvetenskap med inriktning digitalisering för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Arbetsuppgifter

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. 

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering. 

Undervisningen består främst av undervisning i juridisk digitalisering men också i straff- och processrätt samt i privaträtt och andra närliggande ämnen vid behov. Undervisning på engelska kan förekomma, så den sökande bör kunna undervisa så väl på svenska som engelska. Du förväntas kunna agera handledare för självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå. I anställningen ingår undervisning både på juristprogrammet och rättsvetenskapliga programmet samt kurser i rättsvetenskap på andra program och fristående kurser inom ämnet. Den sökande bör därför ha en ämnesteoretisk bredd då denne förväntas kunna undervisa i rättsretorik samt i flera juridiska discipliner.

Närvaro i verksamheten är viktig och innehavaren av anställningen ska delta i den dagliga verksamheten i ämnesgruppen och i förekommande fall på institutionen. I arbetsuppgifterna ingår att genom undervisning, handledning, samarbete med lärare, forskare, studenter, doktorander samt externa aktörer upprätthålla, utveckla och vidareutveckla en stimulerande arbetsmiljö. Därför en bra och konstruktiv samarbetsförmåga är högst prioriterad. I anställningen ingår även administrativt arbete. Eftersom det är fråga om en visstid adjunktstjänst ser vi gärna att du är i början av din karriär och att du har intresse av att utveckla och meritera dig vidare vid akademin.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

För tidsbegränsade läraranställningar, om minst två år, ska en plan finnas för genomförande av behörighetsgivande utbildningar. Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor är ett generellt behörighetskrav för tills vidareanställda lärare på Örebro universitet.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder

Nödvändiga personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd, konstruktivt arbetssätt samt ansvarstagande i verksamheten.

Information

Anställningen är 100 %, under 24 månader med tillträde den 1 jan 2021 eller efter överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar lämnas av ämnesansvarig professor Eleonor Kristoffersson tel nr: 019-303079, This is an email address, eller enhetschef professor Laura Ervo tel nr: 019-302135, This is an email address.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-10-28. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.