Universitetsadjunkt i psykologi

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-05815/2020

Vi söker en Universitetsadjunkt i psykologi för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Psykologi.

Bakgrund

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom psykologi, rättsvetenskap, kriminologi och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Nu söker enheten för psykologi en universitetsadjunkt för en visstidsanställning. Vi erbjuder en inspirerande och inkluderande miljö med goda möjligheter till kompetensutveckling och närhet till forskningsaktiviteter.

Arbetsuppgifter

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. 

I arbetsuppgifterna ingår undervisning i psykologisk utredningsmetodik och klinisk tillämpning av utvecklingspsykologisk teori. I arbetsuppgifterna ingår kursutveckling, kursansvar, examination, administration och i viss mån samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

För tidsbegränsade läraranställningar, om minst två år, ska en plan finnas för genomförande av behörighetsgivande utbildningar. Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor är ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställda lärare på Örebro universitet.

I tillägg till den generella behörigheten för anställning som universitetsadjunkt är legitimation som psykolog och flerårig erfarenhet från barn- och ungdomspsykologisk eller vuxenpsykologisk utredning ett krav för denna tjänst.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av erfarenhet av examination. Intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder

Specialistkompetens inom ett relevant område (t.ex. klinisk barn- och ungdomspsykologi, klinisk vuxenpsykologi eller neuropsykologi) är meriterande men inget krav. Vår förhoppning är att du som söker ska vara kliniskt aktiv inom ett relevant område vid sidan om denna anställning.

Då uppdraget omfattar en del kursadministration är det viktigt för oss att du är van vid att arbeta strukturerat och att du är mån om att hålla deadlines. Då medarbetargruppen är mångkulturell är det meriterande om du är van vid att arbeta på engelska och/eller i internationella sammanhang.

Information

Anställningen är 40 %, under 24 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Enhetschef Sofia Bergbom 019-30 39 67, e-post: This is an email address.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-11-30. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.