Postdoktor i genusvetenskap

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-01579/2021

Örebro universitet söker två postdoktorer för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildning- och samhällsvetenskap, med inriktning kvalitativ och/eller kvantitativ metod.

Ämnesområde

Genusvetenskap.

Bakgrund

Örebro universitet är ett snabbt växande universitet och har en stark ställning inom forskning både internationellt och nationellt. Genusvetenskap vid Örebro universitet är ett forskningsaktivt ämne med samhällsvetenskapligt orienterad profil. Föreliggande utlysning gäller två anställningar i anslutning till det EU H2020-finansierade forsknings- och innovationsprojektet RESISTIRÉ: Responding to Outbreaks Through Co-created Inclusive Equality Strategies. Kort information om projektet finns här: https://www.oru.se/english/research/research-projects/rp/?rdb=p2299.

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter. Den som anställs ska, i samarbete med forskningsledaren och andra forskare i projektet, bearbeta frågor om ojämlika effekter av policyresponser på Covid-19 inom EU, inklusive både kvantitativ och kvalitativ data. De som anställs förväntas kontinuerligt delta i och bidra till forskningsprojektets verksamhet och genomförande, till exempel genom att vara närvarande för konsultation och överläggningar med forskningsledaren, sprida forskningsresultat genom publikationer, samt genom kvalificerad projektadministration. 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som vid ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller närliggande samhällsvetenskapligt ämne, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Viktigast vid bedömningen är den sökandes vetenskapliga skicklighet och hur den överensstämmer med innehållet i och kan bidra till genomförandet av RESISTIRÉ. Kandidaten ska ha disputerat i genusvetenskap eller i annat samhällsvetenskapligt ämne (tex. sociologi, statsvetenskap eller statistik) med en avhandling som har en genusvetenskaplig relevans.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till forskningsprojektets genomförande. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Det är meriterande att ha fördjupade kunskaper och färdigheter i kvalitativ och/eller kvantitativ metod, och att ha tidigare erfarenhet av att arbeta i internationella/europeiska forskningsprojekt. Ett krav för tjänsten är att kunna kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska.

Information

Anställningen är 100% heltid  i 18 månader och beräknas påbörjas senast 1/9 2021.
Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Kontaktuppgifter för anställningen
Enhetschef Erik Löfmarck: This is an email address, 019-30 10 29
Forskningsledare för RESISTIRÉ Sofia Strid: This is an email address
Facklig företrädare: Monika Berg, 019-30 36 72, This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till forskningsprojektets genomförande, samt huruvida du söker tjänsten med inriktning kvantitativ eller kvalitativ metod.
  • CV med för tjänsten relevant beskrivning av samlad kompetens och meriter, inklusive publikationslista.
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav.
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst fem arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska eller engelska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-04-30. Intervjuer sker i vecka 20. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.