Forskare i psykologi

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-02287/2021

Vi söker en forskare i psykologi för tidsbegränsad anställning vid institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: Psykologi.

Bakgrund

Vid enheten för psykologi bedrivs forskning om hälsopsykologi, inom ramen för forskningsmiljön CHAMP (Center for Health and Medical Psychology). Vi söker en forskare med egna forskningsmedel som kan verka för att stärka forskningen om sömn.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna ingår att, finansierad med egna medel, driva ett projekt riktat mot sömn och sömnstörningar hos ungdomar samt förebyggande åtgärder för framtida sömnstörningar och ohälsa. Projektet ska mynna ut i vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter.

Behörighet

Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Forskaren ska vara väl inläst på, och bedriva, sin nuvarande forskning inom angivet område. Vidare ska forskaren kunna uppvisa prov på, och skicklighet i, att både skriva forskningsansökningar och erhålla forskningsmedel, samt ha tidigare nationella och/eller internationella publiceringar rörande sömn och sömnstörningar hos ungdomar. Forskaren ska även kunna kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska språket.

Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna kunna samarbeta och bidra till utveckling av verksamheten.

Information

Anställningen är på 100 %, tidsbegränsad under 6 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Sofia Bergbom 019-30 39 67, e-post: This is an email address eller Hugo Hesser 019-30 35 48, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-04-13. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.