Universitetsadjunkt i statskunskap/statsvetenskap

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03830/2021

Vi söker 1-2 universitetsadjunkter i statskunskap/statsvetenskap för visstidsanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Örebro universitet erbjuder utbildning i statskunskap på samtliga nivåer inom grundutbildningen. Merparten av ämnets utbildning bedrivs inom programmet Offentlig förvaltning och ledning, men statsvetenskapliga kurser förekommer även inom andra program och lärarutbildningen. Därtill kommer forskarutbildning med egen doktorandgrupp. Vid ämnet statskunskap bedrivs forskning inom olika centrala områden. Exempelvis bedrivs forskning om politiskt deltagande, politisk kultur, politisk socialisation, informationsteknik och -säkerhet, politisk extremism, miljöpolitik, tjänstemännens roller i politiska processer, demokratisering och statsformation. Ämnets forskning utmärks av mångvetenskapliga samarbeten som resulterar i internationella publikationer.

Ämnesområde

 Ämnesområdet för anställningen är statskunskap.

Arbetsuppgifter

Anställningens arbetsuppgifter består främst av undervisning, handledning och examination på statsvetenskapliga kurser inom grundutbildningen med fokus på politiska processer, policyanalys, och uppsatshandledning. I arbetsuppgifterna ingår också att vara med i arbetet med att utveckla kursernas innehåll och pedagogiska arbetsformer. Anställningen erbjuder även tid för självständig kompetensutveckling. Inom ramen för anställningen förväntas därför forskning bedrivas självständigt eller i samarbete med kolleger. Undervisning på engelska kan förekomma.

Örebro universitet förväntar sig hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som enhets- och institutionsgemensamma uppgifter.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå inom relevant område. För denna anställning krävs examen på lägst magisternivå i statskunskap/statsvetenskap.

Att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare (adjunkt) prövas främst pedagogisk skicklighet. Men i prövningen kan vetenskapliga meriter vägas in liksom meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av samt internationell erfarenhet och mobilitet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt och framför allt inom ramen för undervisningsuppdraget, på både svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten samt ett ansvarstagande förhållningssätt.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Påbörjad forskarutbildning är meriterande samt undervisningsmeriter inom områdena politiska processer, policyanalys, och uppsatshandledning.

Information

Anställningens omfattning är 30-50% under 6-7 månader med tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Erik Hysing e-post: This is an email address, 019-302442, biträdande enhetschef Ann-Catrin Kristianssen e-post: This is an email address, 019-303409, eller enhetschef Ann-Sofie Lennqvist-Lindén e-post: This is an email address, 073-1532988.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2020-06-23. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.