Universitetsadjunkt i kriminologi

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-04670/2021

Vi söker en universitetsadjunkt i kriminologi för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, tjänsteställe kriminologi.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är kriminologi.

Bakgrund

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå inom samtliga ämnen (kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete). Vid JPS bedrivs även framstående forskning.

Arbetsuppgifter

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. 

I arbetsuppgifterna för tjänsten som universitetsadjunkt i kriminoloig ingår undervisning på grundnivå i kriminologi (om 70% av tjänst). Inom ramen för tjänsten ingår även tid för administration (10%) och kompetensutveckling (20%).

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. 

Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor är ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställda lärare på Örebro universitet. För tidsbegränsade läraranställningar, om minst två år, gör ämnet utrymme inom ramen för tjänsten (kompetensutvecklingstid) för att även dessa lärare ska kunna genomföra behörighetsgivande pedagogisk utbildning.  

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Övriga bedömningsgrunder

Vid bedömningen av ämneskunskap är egen erfarenhet av planering och genomförande av undervisning och/eller akademisk/vetenskaplig produktion, särskilt inom den profil som kriminologiutbildning vid Örebro universitet har, det vill säga, integrativ och tillämpad kriminologi, samt brottsprevention och trygghetsskapande arbete meriterande. Arbetslivserfarenhet i verksamheter inom det kriminologiska fältet är särskilt meriterande.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbets- och initiativförmåga samt ett intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Information

Anställningen är 50 %, under 5 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Anna Meehan 019-30 39 89, e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-08-02. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.