Postdoktor i genusvetenskap

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-04966/2021

Örebro universitet söker en postdoktor för tidsbegränsad anställning i genusvetenskap vid Institutionen för humaniora, utbildning- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Genusvetenskap.

Bakgrund

Örebro universitet är ett snabbt växande universitet och har en stark ställning inom forskning både internationellt och nationellt. Genusvetenskap vid Örebro universitet är ett forskningsaktivt ämne med samhällsvetenskapligt orienterad profil. Föreliggande utlysning gäller anställning i anslutning till det EU H2020-finansierade forsknings- och innovationsprojektet Gender-based violence and institutional responses: Building a knowledge base and operational tools to make universities and research organisations safe (UNiSAFE). Forskningsledare är Sofia Strid. Information om projektet finns här: https://unisafe-gbv.eu

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter. Den som anställs ska, tillsammans med andra forskare i projektet, bedriva datainsamling och analys av både kvantitativa och kvalitativa data, samt utföra projektrelaterad administration.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som vid ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller närliggande samhällsvetenskapligt ämne, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Viktigast vid bedömningen är den sökandes vetenskapliga skicklighet och hur den överensstämmer med projektets behov. Särskilt meriterande är tidigare forskning om våld, sexuella trakasserier och högre utbildning, samt användande av både kvalitativa och kvantitativa metoder.  Meriterande är erfarenhet av EU-finansierade forskningsprojekt.

Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt, likaså kandidatens möjlighet att, under anställningsperioden, bedriva fältarbete i Finland.

Ett krav för tjänsten är att kunna kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska. 

Information

Omfattningen är 100 %  i 12 månader.  Alternativt kan tjänsten delas upp till två anställningar på 50 % vardera. Anställningen eller anställningarna påbörjas senast januari 2022.  Överenskommelse om annan omfattning och period kan göras. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Kontaktuppgifter för anställningen
Enhetschef Erik Löfmarck: This is an email address, 019-30 10 29
Forskningsledare för UniSAFE: Sofia Strid: This is an email address, 019-30 34 42
Facklig företrädare: Monika Berg, 019-30 36 72, This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till forskningsprojektets genomförande.
  • CV med för tjänsten relevant beskrivning av samlad kompetens och meriter, inklusive publikationslista.
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav.
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst fem arbeten och i fulltextformat) med motivering av dess relevans för anställningen.

Endast handlingar skrivna på engelska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-09-30. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.