Bibliotekschef

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-05835/2021

Vi söker en bibliotekschef till universitetsbiblioteket 

Bakgrund

Universitetsbiblioteket utgör en viktig nod för både studenter, lärare och forskare. Studenter och personal får stöd i informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande och bibliotekens lokaler är uppskattade studiemiljöer. Inköp av böcker, tidskrifter och databaser är en central del av verksamheten. Stödet till forskare är i särskilt fokus. Frågor om öppen vetenskap (open access) samordnas av universitetsbiblioteket och man ger bl a stöd till forskare i hantering av publiceringsfrågor och bibliometriska analyser. Genom avtal med Region Örebro län bedrivs verksamhet vid Campus USÖ (Universitetssjukhus Örebro) och vid Campus Grythyttan finns bl a samlingar rörande måltiden.

Verksamheten vid universitetsbiblioteket har cirka 40 medarbetare och bedrivs under ledning av enhetschefer inom tre enheter; Enheten för lärande- och ämnesstöd, Enheten för medier och vetenskaplig publicering, och Medicinska biblioteket, Campus USÖ.

Då vår nuvarande bibliotekschef kommer att gå i pension söker vi nu en efterträdare.

Arbetsuppgifter

Som bibliotekschef ansvarar du för att leda och utveckla bibliotekets verksamhet och dess medarbetare utifrån universitetets uppdrag och vision. Du är direkt underställd universitetsdirektören och ingår i verksamhetsstödets ledningsgrupp.

Bibliotekets verksamhet är centralt för universitetets uppdrag och den snabba utvecklingen som skett inom området behöver fortsätta. Som chef ska du leda verksamheten med ett tydligt fokus på fortsatt utveckling. Stödet till studenter ges både via direkta fysiska möten och med allt fler digitala inslag. De elektroniska resurserna dominerar men fysiska böcker köps alltjämt in. Bibliotekets lokaler på campus Örebro har nyligen byggts om och utgör en populär studiemiljö dit många söker sig.

Uppdraget om öppen vetenskap är viktigt för universitetets forskning och tillsammans med andra enheter inom det gemensamma verksamhetsstödet arbetar universitetsbiblioteket med frågor om tillgängliggörande och hantering av forskningsdata.

Inom Örebro universitet är det nära till både verksamheter inom akademin och stödfunktioner, och som bibliotekschef vill du bidra till fortsatt goda samarbeten. Även de nationella nätverken är viktiga för den gemensamma utvecklingen av universitetsbibliotekens uppdrag. Utöver verksamhetsansvar har du även ansvar för personal och ekonomi.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet från tidigare chefsuppdrag och du arbetar tillitsbaserat med ett förtroende för medarbetarnas kompetens för att driva verksamheten framåt.

  • Du har en akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande, alternativt en examen från annat ämnesområde.
  • Du har flerårig chefserfarenhet och du arbetar engagerat med ledarskapsfrågor. Det är meriterande med erfarenhet av ledningsfunktion inom ett universitets-/högskolebibliotek.
  • Du har kunskap om bibliotekets verksamhetsområden och vi ser gärna att du är insatt i forskningens villkor eller har egen erfarenhet av forskning.
  • Du har erfarenhet av att driva förändringsarbete i strategiska frågor i en komplex verksamhet
  • Du behärskar svenska och engelska mycket väl i tal och skrift.

Personliga egenskaper

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Du har ett intresse för och visar engagemang i frågor rörande chef och medarbetarskap. Du är utvecklings- och lösningsfokuserad och drivs av att ge bästa möjliga stöd till studenter, lärare och forskare. Den snabba förändring som sker i sektorn motiverar dig i ditt ledarskap. Du uppskattar samarbeten och tar gärna initiativ till arbete över organisatoriska gränser.  Du söker dialog med uppdragsgivare för att säkerställa att bibliotekets verksamhet stämmer överens med de behov som finns. Kommunikation, dialog och feedback är viktiga verktyg i ditt tillitsbaserade ledarskap för att få medarbetarna att utvecklas, ta ansvar och känna arbetsglädje.

Information

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Vill du vara med i Örebro universitetsuppdrag för en kunskapsbaserad samhällsutveckling? Gör då din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen ”ansök”.

En komplett ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

I denna rekrytering samarbetar vi med Source. Om du vill göra en förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta på på Source hemsida. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Karin Rudhag, 0704-14 00 10, This is an email address eller Bianca Gideback, 0708-11 03 64, This is an email address

Sista ansökningsdag är 15:e november. Välkommen med din ansökan!

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiverar vi ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.