Prefekt till Institutionen för hälsovetenskaper

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-05805/2021

Vill du leda cirka 200 medarbetare som prefekt och chef för Institutionen för hälsovetenskaper?
Vi söker dig som tillsammans med medarbetare, studenter och samarbetspartners, vill bidra till en fortsatt utveckling av vår moderna och dynamiska miljö.

Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns cirka 3000 studenter inom ett 20-tal attraktiva utbildningar på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå. Vi utbildar bland annat arbetsterapeuter, audionomer, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, idrottsledare samt ämneslärare inom idrott och hälsa.

Vid institutionen bedrivs forskning med inriktning på människors hälsa och lärande inom medicinsk och biomedicinsk vetenskap, arbetsterapi, disability research, idrotts- och omvårdnadsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Uppdraget innebär att leda och utveckla verksamheten vid institutionen. Du ansvarar för verksamhetens mål, resurser och resultat samt att dessa går i linje med universitetets övergripande mål.

Som prefekt ingår du i linjeorganisationen och har dekan vid Fakulteten för medicin och hälsa som närmaste chef. Prefekt har det formella ansvaret för verksamheten, företräder arbetsgivaren samt har ett övergripande arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar.

Du ansvarar också för institutionens inre organisation. Tillsammans med proprefekten leder du institutionens ledningsgrupp, som består av viceprefekt(er) och enhetschefer. Till stöd för uppdraget finns administrativa funktioner inom institutionen och centralt inom universitetet.

Behörighet

Du som söker ska ha akademisk behörighet inom relevant ämnesområde på lägst docentnivå. Professorskompetens är meriterande.

Vi söker dig som har erfarenhet av forskning, undervisning och ledning samt har

  • god förmåga att utöva chef- och ledarskap med personalansvar, erfarenhet av akademiskt ledarskap är särskilt meriterande
  • förståelse för professions- och legitimationsutbildningar
  • förmåga att leda, genomföra och följa upp förändrings- och utvecklingsarbete inom såväl forskning som pedagogik
  • god kommunikativ förmåga samt goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
  • förmåga att på ett professionellt, strategiskt och relationsbyggande sätt företräda institutionen internt och i externa sammanhang.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är tydlig i ditt ledarskap och har ett förhållningssätt som utmärks av respekt, medvetenhet, integritet och lyhördhet.

Eftersom en central uppgift är att utveckla samarbetet mellan institutionens enheter samt med fakultets- och universitetsledningen, övriga institutioner, administrativa stödfunktioner och studenter krävs också en god samarbetsförmåga.

Prefektuppdraget har stor betydelse för universitetets forskning, utbildning och samverkan. Vi söker därför dig som vill vara med och bidra till en fortsatt positiv utveckling tillsammans med personal och studenter.

Lika villkor

Örebro universitet överväger alltid jämställdhets- och jämlikhetsfrågor vid tillsättning av lednings- och chefspositioner. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.
Örebro universitet överväger alltid jämställdhetsfrågor vid tillsättning av lednings- och chefspositioner.

Information

Universitetet har som särskilt strategiskt mål att öka forskningsandelen av verksamheten. För att kunna leda arbetet mot detta mål är det väsentligt att prefekten också har möjlighet att bibehålla egen forskningsverksamhet under uppdraget. Omfattningen på uppdraget förväntas uppgå till minst 80%. Omfattningen fastställs efter överenskommelse med rektor.

Uppdraget som prefekt sker inom ramen för en anställning vid Örebro universitet. Prefekt utses för en period om längst fyra år och uppdraget kan förlängas med ytterligare en fyraårsperiod.

Som prefekt ingår du i universitetets chef- och ledarprogram vilket innebär att du har tillgång till utbildning och stöd i ditt ledarskap. Du kommer att ges relevant introduktion och därefter kontinuerligt professionellt stöd och råd i ditt ledarskap.

Tillträdesdatum efter överenskommelse.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av dekan Mia von Euler (This is an email address), 019-30 35 09

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • personligt brev
  • CV
  • kopior av relevanta betyg/intyg.

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-11-30. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.