Universitetsadjunkt idrottsvetenskap med fokus på lärande av dans och rörelse

Tillsvidareanställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-07614/2021

Vi söker en universitetsadjunkt i idrottsvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för Hälsovetenskaper. Inriktningen är idrottsdidaktik, med fokus på lärande av dans och rörelse.

Bakgrund

Vid enheten för idrott bedrivs utbildning och forskning inom det idrottsvetenskapliga området där idrottsliga praktiker belyses utifrån olika kunskapsområden som idrottsfysiologi, idrottsdidaktik och idrottspsykologi. Den aktuella anställningen har en inriktning mot dans och rörelse till musik där framföra allt didaktiska frågor kring lärande och undervisning i idrott och hälsa i skolan är i fokus. Undervisningen sker främst på grundnivå inom Ämneslärarprogrammet samt till viss del i Grundlärarprogrammet och Förskollärarprogrammet men även undervisning i andra kurser och program kan förekomma.

Arbetsuppgifter

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. 

I arbetsuppgifterna ingår undervisning företrädesvis på grundnivå, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling samt en förväntan att delta i institutionens forskningsaktiviteter och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder

Specifika krav för anställningen är Ämneslärarexamen alternativt danspedagogutbildning samt dokumenterad och bred erfarenhet av undervisning inom dans med relevans för skolan. Tidigare erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning är meriterande.

Information

Anställningen är 30 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av programansvarig Karin Andersson, 019–30 30 39 23, e-post: This is an email address eller ämnesansvarig Fawzi Kadi 019-30 21 60, e-post: This is an email address eller enhetschef Elodie Ponsot, 019-30 10 94, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-01-23. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.