Forskare i musikpedagogik, inriktning didaktik

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03069/2022

Vi söker en forskare i musikpedagogik med inriktning mot didaktik för en tidsbegränsad anställning vid Musikhögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är Musikpedagogik.

Bakgrund

Musikhögskolan erbjuder utbildning inom musikpedagogik, musikvetenskap och musikalisk gestaltning på grund- och avancerad nivå, både i form av program och fristående kurser. På forskarnivå ges utbildning i musikvetenskap. Musikhögskolan bedriver internationellt framgångsrik forskning inom musikvetenskap, vilken inkluderarar musikpedagogisk och didaktisk forskning. Vi söker nu en forskare som kan bidra till vår pågående utveckling av musikdidaktisk och lärarutbildningsrelevant forskning.

Arbetsuppgifter

Forskaren förväntas att tillsammans med övriga forskare i miljön arbeta för vidareutveckling av musikdidaktisk och lärarutbildningsrelevant forskning som samtidigt knyter an till vår befintliga profil och inter/nationella positionering av musikvetenskap vid Örebro universitet. I arbetsuppgifterna ingår att planera ett nordiskt forskningsprojekt, samt att se över möjligheterna till samverkan såsom i form av ULF-projekt eller liknande.

Behörighet

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökande läggs särskild vikt vid goda kunskaper inom musikpedagogik och didaktik. Forskningsmeriter rörande högre musikutbildning och mycket goda kunskaper i något av de skandinaviska språken krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna. Forskningsintressen rörande relationen högre utbildning och profession inkluderat verksamhetsförlagd utbildning är meriterande. Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta och bidra till utveckling av verksamheten.

Information

Anställningen är tidsbegränsad, deltid (20%) med tillträde 2022-09-01 och till och med 2022-12-31. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Ulrik Volgsten 019-30 38 95, e-post: This is an email address eller Prefekt Eva Georgii-Hemming, 019-30 38 39, e-post: This is an email address  

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-05-23. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.