Universitetsadjunkt i musikpedagogik, inriktning teater

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03330/2022

Vi söker en universitetsadjunkt i musikpedagogik, inriktning teater, för tidsbegränsad anställning vid Musikhögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är musikpedagogik.

Bakgrund

På Musikhögskolan, Örebro universitet, möts konstnärliga och vetenskapliga perspektiv med kunskap och lärande i en miljö där olika estetiska uttryck får samspela. Vi erbjuder utbildning inom musikvetenskap, musikpedagogik och musikalisk gestaltning på grund- och avancerad nivå, både i form av program och fristående kurser. Utbildning inom musikpedagogik omfattar såväl musiklärarutbildning inom ramen för ämneslärarprogrammet som kandidatutbildning i Teaterpedagogprogrammet. Utbildning inom musikvetenskap ges även på forskarnivå och innefattar musikpedagogisk forskning.

Arbetsuppgifter

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. 

Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning och handledning i Teaterpedagogprogrammet och Förskollärarprogrammet. Undervisning inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram kan också förekomma. I arbetsuppgifterna ingår även examination, planering, utvärdering, deltagande i möten och kursadministration. Såväl undervisning som andra arbetsuppgifter sker i stor utsträckning i samarbete med andra lärare.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. .

För tidsbegränsade läraranställningar, om minst två år, ska en plan finnas för genomförande av behörighetsgivande utbildningar. Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor är ett generellt behörighetskrav för tills vidareanställda lärare på Örebro universitet.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Med tanke på anställningens innehåll är dokumenterad erfarenhet av teaterpedagogiskt arbete ett krav. Eftersom anställningen omfattar undervisning på Förskollärarprogrammet är även dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete med yngre barn ett krav. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder

Arbetsuppgifterna i Teaterpedagogprogrammet förutsätter goda kunskaper inom teaterns visuella delar, såsom scenografi, kostym och mask, i sceniskt produktionsarbete, varför detta är meriterande. Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga, hög närvarograd och ansvarstagande i verksamheten.

Information

Anställningen är 60 % under perioden 2022-08-13–2023-02-10. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Annika Danielsson, enhetschef, e-post: This is an email address.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-05-23. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.