Universitetslektor i musikpedagogik

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03332/2022

Vi söker en universitetslektor i musikpedagogik för tidsbegränsad anställning vid Musikhögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är musikpedagogik.

Bakgrund

I ämnet musikpedagogik vid Örebro universitet ges utbildning inom ämneslärarprogrammet och teaterpedagogprogrammet på grundläggande och avancerad nivå. Vid institutionen bedrivs musikpedagogisk forskning inom ramen för forskarutbildningsämnet musikvetenskap. I forskningsmiljön Musiken och Människan studeras musik både som ett individuellt, socialt och kulturellt fenomen. Forskningen handlar om musik och jämlikhet; musik, bildning och utbildning och berör unga och vuxna, professionella och amatörer och behandlar alla former av musik.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning och handledning i kurser i musikpedagogik med inriktning mot didaktik, vetenskaplig metod och normkritik inom Ämneslärarprogrammet och Teaterpedagogprogrammet. Anställningen omfattar också undervisning i estetiska lärprocesser på Förskollärarprogrammet. Uppdrag som kursansvarig ingår i anställningen.

Undervisning sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan också förekomma.

Örebro universitet förväntar sig hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som enhets- och institutionsgemensamma uppgifter.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering, handledning och examination. I bedömningen kommer särskild vikt att läggas på den sökandes fokus på studenternas lärande, en väl utvecklad pedagogisk grundsyn som konkretiseras i den egna verksamheten, samt ett forskande förhållningssätt där det pedagogiska utvecklingsarbetet är väl förankrat i högskolepedagogisk forskning.

Övriga bedömningsgrunder

Med tanke på anställningens innehåll och institutionens behov är lärarexamen inom relevant ämne ett krav. Det är avgörande att den sökande har pedagogiska erfarenheter och forskningsmeriter inom forskningsmiljöns profilområde. Särskilt meriterande är undervisningserfarenhet och forskningsintressen som gäller kritiska perspektiv på musikutbildning. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att arbeta i kollegial samverkan kring pedagogiskt och strategiskt utvecklingsarbete inom ämnesområdet. Den sökande ska därför ha god samarbetsförmåga och god förmåga att kommunicera med såväl studenter som kollegor.

Information

Anställningen är 50 % under perioden 2022-08-17–2024-08-16. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Annika Danielsson 019-301292, e-post: This is an email address eller prefekt Eva Georgii-Hemming 019-303839, e-post This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-05-24. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.