Universitetsadjunkt i psykologi

Tillsvidareanställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-01784/2022

Vi söker en universitetsadjunkt i psykologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är psykologi.

Bakgrund

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Till enheten för psykologi söker vi nu en universitetsadjunkt till Psykologmottagningen.

Psykologmottagningen är en utbildningsklinik, registrerad som vårdgivare, som är en del av utbildningen inom psykologprogrammet där psykologstudenter under tre terminer arbetar med psykologisk behandling under handledning.

Arbetsuppgifter

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. 

Undervisningen inom ramen den aktuella tjänsten kommer huvudsakligen ske på Psykologmottagningen, genom handledning av psykologkandidater. Viss annan undervisning sker inom ramen för de kliniska kurserna, utifrån verksamhetens behov. I arbetstiden ingår 10% administration och 20% kompetensutveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.

Övriga bedömningsgrunder

För denna anställning krävs att man är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Dessutom krävs erfarenhet från psykologiskt behandlingsarbete med klienter och handledning i psykologisk behandling. Då psykologprogrammet i Örebro betonar evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP), vilket präglar de kliniska kurserna, är det en förutsättning att du verkar i linje med det. Studenterna väljer behandlingsupplägg utifrån EBPP i samråd med sin handledare. Vi ser därför gärna att du har kunskap om och erfarenhet av olika teoribildningar inom klinisk psykologi (KBT, PDT etc.) även om majoriteten av behandlingarna i dagsläget sker utifrån KBT. Det är särskilt meriterande att vara handledarutbildad i psykoterapi.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi är måna om att skapa en kreativ och nytänkande atmosfär, varför vi gärna ser sökande som vågar bidra till mottagningens verksamhet med nya idéer. Vi fäster även vikt vid hög närvarograd och ansvarstagande i verksamheten.

Information

Anställningen är 75 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Ida Flink 019-30 37 40, e-post: This is an email address eller verksamhetsansvarig på Psykologmottagningen David Åkerlund, 019-30 38 87, e-post: This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-09-01. Välkommen med din ansökan!