Forskare i hälsopsykologi

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-04692/2022

Vi söker en forskare i hälsopsykologi för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Inriktningen på forskningen är hälsopsykologisk/beteendemedicinsk behandling vid långvarig smärta.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är psykologi.

Bakgrund

Örebro universitet söker en forskare inom ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Inom projektet utvärderas effekten av en psykologisk/beteendemedicinsk behandling för patienter med långvarig smärta och samtidig psykisk ohälsa. Projektet genomförs inom forskningsmiljön Center för Health and Medical Psychology (CHAMP) vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) och leds av Katja Boersma, professor i psykologi. 

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna ingår att medverka i insamling, bearbetning och sammanställning av data. Du har därutöver även en ledande roll i att publicera resultat i form av vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter. Vi söker en person med goda kommunikativa färdigheter, kunskap och erfarenhet av behandlingsforskning inriktad mot långvarig smärta.

Behörighet

Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Kandidater som förväntas avlägga doktorsexamen efter ansökningstidens utgång kommer att beaktas fullt ut men i så fall måste bevis på avlagd examen uppvisas innan beslut om anställning kan fattas.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna. Vidare ska den sökande visa på förmåga att informera, samverka med det omgivande samhället och verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom ska den sökande visa på förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.  Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av forskning inom aktuellt område. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder
Särskilt viktiga meriter innefattar kunskap om biopsykosociala teorier och hälsopsykologiska/beteendemedicinska behandlingsmodeller för långvarig smärta samt erfarenhet av analys av så kallade ”single case experimental design (SCED)” studier. Dessutom krävs erfarenhet av utformning och genomförande av behandlingsforskning inom smärtområdet. Internationella vetenskapliga publikationer inom teoribildning och hälsopsykologisk/beteendemedicinsk behandlingsforskning inom smärtområdet betraktas som särskilt meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som förmåga att arbeta självständigt och goda kommunikationsförmågor, både skriftliga och muntliga på svenska och på engelska.

Information

Anställningen är 100 %, i sex månader, med möjlighet till förlängning. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Ida Flink 019-30 37 40, e-post: This is an email address eller projektledare professor Katja Boersma, 019-30 10 62, e-post: This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-08-08. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.