Forskare i kriminologi

Tidsbegränsad anställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-04797/2022

Vi söker en forskare med kompetens i nationalekonomi för en tidsbegränsad anställning i kriminologiämnet vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS). Vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och utbildning på forskarnivå.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är kriminologi inom området våld i nära relation. Tjänsten kommer att genomföras inom ramen för det extern finansierade forskningsprogrammet RISKSAM som är en del i forskningsmiljön Centrum för Våldsstudier (CVS), vilken är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där våld studeras utifrån olika perspektiv.

Bakgrund

Det sexåriga forskningsprogrammet Strukturerad samverkan inom och mellan socialtjänst och polis minskar våld i nära relation och stalkning – Implementering och utvärdering av den strukturerade riskhanteringsmodellen RISKSAM är delvis inne i en bearbetningsfas av data. Under denna fas behövs en extra forskare med nationalekonomisk kompetens som stöd och med ansvar för viss vetenskaplig produktion på svenska och engelska i projektet.

Arbetsuppgifter

Din roll som forskare blir att aktivt medverka till att producera vetenskapliga publikationer på ett befintligt dataset i projektet genom att skriva, analysera, strukturera, sammanställa och sammanfatta data och relevanta underlag med ett nationalekonomiskt perspektiv på området våld i nära relation.

Du kommer att arbeta både i team och självständigt. I anställningen ingår att både initiera och genomföra möten och aktiviteter relaterade till den vetenskapliga produktionen. Du kommer att ha nära samarbeta med forskningsledaren som har en arbetsledande ställning.

Behörighet

Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vi söker dig som har en akademisk examen inom ett samhällsvetenskapligt ämne med kunskap om nationalekonomi som anknyter till projektet.

Tidigare arbetslivserfarenhet, som är relevant för anställningen, inom området universitet/högskola är meriterande. Även erfarenhet av arbete med statistisk och registerdata är meriterande.

Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.

Förmågan att självständigt planera och organisera arbetet förutsätts.

Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt på engelska då vi har nära samarbete med internationella forskare. Du ska också kunna presentera information muntligt på ett tilltalande sätt på stora såväl som på små möten och seminarium.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt samt visa god samarbetsförmåga.

Vid Örebro universitet har vi som vision att vara ett framstående universitet – för en kunskapsbaserad samhällsutveckling och vår värdegrund bygger på vetenskaplighet, engagemang och delaktighet. Som medarbetare hos oss förväntar vi oss att du har ett professionellt och konstruktivt förhållningssätt till andra medarbetare, studenter och delar universitetets gemensamma värderingar.

Information

Anställningen är tidsbegränsad i 4 månader på 40%. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av forskningsledare Susanne Strand 019-30 36 85, eller enhetschef Anna Meehan, 019-30 39 89.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-08-12. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.