Chef Fakultetskansliet

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-04883/2022

Örebro universitet är ett modernt och framstående lärosäte med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla. Vi har professionsutbildningar som tillhör landets bästa och ett av våra mål är att universitetet ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner glädje och stolthet. Här finns cirka 1 500 anställda och 15 000 studenter. Örebro universitet bedriver utbildning och forskning i en öppen miljö med sin centrala del vid Campus Örebro men också verksamheter vid Campus Grythyttan och Campus USÖ (Universitetssjukhuset Örebro).

Är du intresserad av att arbeta nära utbildning och forskning som ett stöd i den strategiska utvecklingen på lång sikt, men också med kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete? Är du också en engagerad ledare som vill vara med i nystart av verksamheten? Då kanske du är den vi letar efter!

Verksamheten inom Fakultetskansliet är tätt knuten till kärnverksamheten, dvs utbildning och forskning. Kansliet stödjer kärnverksamhetens strategiska utveckling på lång sikt men också kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete. Verksamheten består av två team; Fakultetsstöd och Högskolepedagogiskt centrum med totalt ca 25 anställda.

Uppdraget

Vid Örebro universitet finns tre fakulteter; Ekonomi, natur- och teknikvetenskap, Humaniora och socialvetenskap samt Medicin och hälsa. Inom teamet för fakultetsstöd finns tre kanslier. Deras uppgift är att   bistå fakulteterna i deras strategiska utvecklingsarbete med underlag, analyser och utredningar. Kanslierna ansvarar även för stöd gällande planering, beredning och genomförande till fakultetsnämnder och kommittéer, samt inför beslut.

Inom Högskolepedagogiskt centrum bedrivs högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet med syfte att öka den pedagogiska och didaktiska medvetenheten och kompetensen hos universitetets lärare i syfte att öka kvaliteten i undervisning och examination. Vid Örebro universitet är detta arbete särskilt prioriterat. Vid högskolepedagogiskt centrum finns en föreståndare som leder utvecklingen av verksamheten liksom det dagliga arbetet.

Som chef för fakultetskansliet ansvarar du för att leda och utveckla kansliets verksamhet och dess medarbetare utifrån universitetets uppdrag och vision. Verksamheten är central för våra fakulteter och deras uppdrag. Du leder verksamheten med ett tydligt fokus på fakulteternas behov av kontinuerlig kvalitetssäkring- och utveckling. Inom Örebro universitet är det nära till både verksamheter inom akademin och stödfunktioner, och goda samarbeten är en viktig del i hur vi framgångsrikt skapar resultat.  Utöver verksamhetsansvar har du även ansvar för personal och ekonomi. Du är direkt underställd universitetsdirektören och ingår i verksamhetsstödets ledningsgrupp.

Kravprofil

Vi söker dig som har en akademisk examen på lägst kandidatnivå i statsvetenskap, ekonomi, juridik eller motsvarande, alternativt en examen från annat relevant ämnesområde. Det är meriterande om du har en doktors-/lic examen. Du är en engagerad ledare med chefserfarenhet från roller i ledande befattning, och det är meriterande med erfarenhet av ledningsfunktion från ett lärosäte. Du har erfarenhet av att driva förändringsarbete och god vana av att driva frågor på strategisk nivå. Du behärskar svenska och engelska mycket väl i både tal och skrift.

Personliga egenskaper/ledarskap

Du har ett intresse för och visar engagemang i frågor rörande chef- och medarbetarskap. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya frågor och områden. Du är utvecklings- och lösningsfokuserad och drivs av att ge bästa möjliga stöd till fakulteter, institutioner och andra enheter inom universitetet. Du har ett stort intresse av verksamhets- och styrningsfrågor. Du uppskattar samarbeten och tar gärna initiativ till arbete över organisatoriska gränser.

Du söker dialog med uppdragsgivare för att säkerställa att avdelningens verksamhet stämmer överens med de behov som finns. Kommunikation, dialog och feedback är viktiga verktyg i ditt tillitsbaserade ledarskap för att få medarbetarna att utvecklas, ta ansvar och känna arbetsglädje.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Mer information

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Örebro

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Vi har valt att samarbeta med SOURCE i denna rekrytering. För att göra en formell ansökan, ansöker du via Örebro universitets rekryteringssystem. Om du vill ha mer information och en första kontakt är du välkommen att kontakta SOURCE konsulter Karin Rudhag, This is an email address, 0704–140010 eller Axel Berggren, This is an email address, 0707–839600.

Sista ansökningsdag är den 22 augusti 2022. Välkommen med din ansökan!