Doktorand i omvårdnadsvetenskap

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-04975/2022

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i omvårdnadsvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart 01.09.22.

Projektbeskrivning

Doktorandprojekt fokuserar på inkontinens, riskprediktionsmodeller och hudhälsa. Personer som lever med inkontinens riskerar att utveckla irriterande kontaktdermatit, även känd som inkontinensassocierad dermatit (IAD), perineal dermatit eller blöjutslag. En viktig del av IAD-riskbedömningen är en IAD-riskprediktionsmodell. Målet med detta projekt är att utveckla och externt validera en ny och innovativ riskprediktionsmodell för att kvantifiera risken för att utveckla IAD hos inkontinenta individer under sjukhusvistelse med hjälp av hud- och hälsostatusvariabler som prospektivt samlas in och registreras i patientjournalen. Projektet kommer att resultera i en lättillgänglig metod för att kvantifiera en enskild patients risk för att utveckla IAD hos inkontinenta individer.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av professor Dimitri Beeckman (huvudhandledare) och Dr. Alexandra Eilegård Wallin (bihandledare).

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från start och fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen på programmet är ett doktorandstipendium på deltid (50%) knutet under den fyraåriga utbildningen. Medfinansiering från en extern arbetsgivare ska täcka övriga 50 procent av anställningen, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Ingångslönen för en doktorandanställning är 29.100 kronor per månad. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställningsform för studenter som är inskrivna på ett doktorandprogram. Det garanterar anställning under doktorandprogrammets varaktighet (med förutsättning att doktorandstudierna fortskrider).

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet till ämnet krävs (skriv in de särskilda behörighetskraven för ämnet enligt bilaga 2 avsnitt 2.2 första stycket i den allmänna studieplanen).

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av professor Dimitri Beeckman (huvudhandledare) This is an email address och Dr. Alexandra Eilegård Wallin (bihandledare) This is an email address .

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

(Utöver ovan dokument ska nedan handlingar biläggas anmälan till utbildning i vissa ämnen)

  • Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2-5 sidor). (Biläggs anmälan i följande ämnen: Idrottsvetenskap, företagsekonomi, datavetenskap, informatik, statistik, historia, musikvetenskap, pedagogik, måltidskunskap, genusvetenskap, kulturgeografi, sociologi och statskunskap.) (Vid anmälan till övriga ämnen ska ingen intressebeskrivning lämnas).
  • Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5-10 sidor). (biläggs anmälan i följande ämnen: Medie- och kommunikationsvetenskap, rättsvetenskap, socialt arbete och humanistiska studier.) (Vid anmälan till andra ämnen ska ingen projektbeskrivning lämnas.)
  • Forskningsplan - utformad enligt information från berörd institution. (biläggs anmälan i följande ämnen: medicinsk vetenskap och handikappvetenskap).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 15.08.22. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.