Universitetslektorer och universitetsadjunkter i omvårdnadsvetenskap

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast

Vid Institutionen för hälsovetenskaper (HV) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning med inriktning på människors hälsa och lärande. Inom enheten för omvårdnad bygger vi för framtiden och har nu behov av ytterligare kompetens. Vid enheten finns sjuksköterskeprogrammet och sex specialistsjuksköterskeprogram. Forskning inom ämnet bedrivs med olika inriktningar med en bredd från fokus på patienten i alla åldrar och deras närstående till professionsutveckling.

Vi söker nu universitetslektorer och universitetsadjunkter som är legitimerade sjuksköterskor med klinisk erfarenhet.  Önskvärt är även en adekvat specialistsjuksköterskeutbildning. Vi välkomnar dig som ny medarbetare och möjlighet ges för att utveckla en egen profil utifrån dina tidigare erfarenheter, din kompetens och dina framtida mål. Anställningarna är del i en långsiktig satsning på att bygga upp vår kapacitet inom undervisning och forskning för att möta framtida behov. Till hösten 2024 påbörjas även ett nytt sjuksköterskeprogram vid Örebro universitet. Ökat fokus kommer att läggas på klinisk och akademisk kompetens och med en ökad samverkan med regionala och kommunala vårdaktörer.

Klicka här för att läsa mer om tjänsterna som universitetslektor.

Klicka här för att läsa mer om tjänsterna som universitetsadjunkt. 

Sista ansökningsdag 2023-01-02. Välkommen med din ansökan!