Forskare i statskunskap med inriktning mot komparativ politik

Tillsvidareanställning
Deltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-00028/2023

Vi söker en forskare i statskunskap med inriktning mot komparativ politik för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är statskunskap.

Bakgrund

Vid ämnet statskunskap pågår ett arbete med att utveckla komparativa databaser för analyser av hur demokratiska system är uppbyggda och utvecklas. Ett centralt fokus i detta arbete är att utveckla infrastrukturer som främjar komparativa analyser av regimdiffusion och ömsesidiga beroendeförhållanden mellan stater (interdependence). För detta arbete söker ämnet en forskare som kommer att ansvara för arbetet med att utveckla de planerade infrastrukturerna och databaserna.

Arbetsuppgifter

I arbetet ingår att utifrån teoretiska modeller sammanställa, bearbeta, analysera och kvalitetssäkra kvantitativa data, samt att dokumentera och publicera arbetets resultat i form av databaser med tillhörande kodbok.

Behörighet

Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i statskunskap med avhandling inom komparativ forskning, annat relevant ämne eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Särskilt meriterande är erfarenhet av forskning med data och analyser om politiska regimer och institutionell diffusion. Vidare förutsätter anställning mycket goda kunskaper i kvantitativa analysmetoder som är relevanta för arbetet med databasen och mycket god kännedom om komparativa databaser inom statsvetenskaplig regim- och diffusionsforskning. Anställningen förutsätter förmåga att arbeta självständigt på ett systematiskt och tillförlitligt sätt med omfattande datamängder för komplexa analyser. Tidigare erfarenhet av att skapa och arbeta med spatial-temporal diffusionsdata är därför särskilt meriterande.

Information

Anställningen är 40 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Det aktuella projektet har finansiering för två år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av projektansvarig Thomas Denk, 019-30 31 03, e-post: This is an email address eller enhetschef Ann-Sofie Lennqvist-Linden, 019-30 30 37, e-post: This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen ”Ansök”.

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-02-09. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.