Doktorand i psykologi

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-01173/2023

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR) med utbildningsstart i början av september 2023 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning

Vi söker en doktorand med intresse för en av följande tre forskningsinriktningar:

 1. Psykologiska behandlingsmetoder för att förbättra sömnen hos tonåringar och vuxna. En doktorand antagen med denna projektinriktning kommer att handledas av docent Annika Norell-Clarke.
 2. Utvecklingen av internaliserande problem (ångest, depression) under tonåren, med fokus på både jämnåriga och relationen mellan föräldrar och barn. En doktorand antagen med denna projektinriktning kommer att handledas av professor Lauree Tilton-Weaver.
 3. Föräldrars användning av sociala media kopplat till sitt föräldraskap, med särskilt fokus på jämförelser med andra föräldrar och hur föräldrar upplever sig bli validerade i sin föräldraroll på sociala media. En doktorand antagen med denna projektinriktning kommer att handledas av docent Terese Glatz.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiat- eller doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i psykologi har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete för kandidatexamen, i psykologi (vid examensuppsats på avancerad nivå i psykologi krävs inte kandidatuppsats). Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval bland behöriga sökande göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå och sker utifrån universitetets urvalsföreskrifter, se bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet. Tillsättning av tjänsten sker på grundval av den högst rankade ansökan.

Egna forskningserfarenheter inom något av psykologins delområde är meriterande, i synnerhet om forskningen bedrivits inom relevanta områden för vald inriktning (se Projektbeskrivning). Därtill bör den sökande ha goda kunskaper i forskningsmetod. Den sökande skall ha mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och mycket goda kunskaper i engelska är även ett krav.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av docent Ida Flink, enhetschef (This is an email address), eller professor Hugo Hesser, ämnesansvarig (This is an email address).

För specifika frågor gällande projektinriktning vänd er då till tilltänk handledare för respektive område (se Projektbeskrivning): Annika Norell-Clarke (This is an email address), Lauree Tilton-Weaver (This is an email address), Terese Glatz (This is an email address)

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
 • Brev med motivering (1-2 sidor): Beskriv tidigare forskningserfarenhet och varför du är intresserad av den aktuella tjänsten. Uppge även inriktningen du är intresserad av (se Projektbeskrivning).
 • CV
 • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
 • Examensarbete (självständigt arbete)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • En forskningsförklaring (3-5 sidor, inklusive referenser): Välj den inriktningen du är intresserad av (se Projektbeskrivning, välj en av de tre forskningsspåren); beskriv vilka forskningsidéer du har kopplade till anställningen inom detta område; varför dessa forskningsidéer är viktiga; formulera din forskningsförklaring genom att referera till befintliga teorier och empirisk litteratur inom området. Observera att detta är enbart som underlag för urval. Exakt fokus för avhandling kommer att bestäms i samråd med handledare vid anställningens start.

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-04-14. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.