Forskare i kriminologi

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-02006/2023

Vi söker en forskare i kriminologi för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är kriminologi.

Bakgrund

Vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR) erbjuds utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå inom samtliga ämnen (kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete). Vid BSR finns en rad starka forskningsmiljöer med framstående forskare som också deltar i undervisningen på samtliga nivåer. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning, samverkan och forskning.

Ämnet kriminologi är ett fler- och tvärvetenskapligt ämne som är inriktat på brottslighetens utveckling och orsaker, samt på kriminalpolitiska åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet. Enheten för kriminologi söker nu en forskare för tidsbegränsad anställning.

Utbildningen i kriminologi vid Örebro universitet innefattar ett kandidatprogram på grundnivå: Kriminologiprogrammet 180 högskolepoäng, samt fristående nationella och internationella kurser, på grund såväl som avancerad nivå. Kriminologiämnet har även utbildning på forskarutbildningsnivå.

Forskningen i kriminologi vid Örebro universitet består av tre forskningsmiljöer/grupper. Deras fokus är biopsykosocial kriminologi (BPS - Biopsykosocial kriminologi och psykologi), utvecklingskriminologi/livsförloppsperspektiv (CAPS - Center for Criminological and Psychosocial research) och partnervåld, stalkning (CVS - Centrum för våldsstudier). Dessa miljöer/grupper utgör grunden för aktiviteter och forskning om orsaker till individuella och kontextuella variationer i brottslighet samt konsekvenser av att utsättas för brott, samt tillämpad kriminologi med fokus på riskbedömning, prediktion samt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.  För mer information, se https://www.oru.se/forskning/forskningsamnen/kriminologi/

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för denna tjänst innefattar dels forskning, dels datamanageruppgifter inom projekt som tillhör forskningsmiljön Biopsykosocial kriminologi och psykologi, dels undervisning, specifikt handledning av kandidat- och magisteruppsatser.

I forskningsmiljön Biopsykosocial kriminologi och psykologi behövs en forskare för en tidsbegränsad period om drygt två månader. Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och syftar till att undersöka och förstå utvecklingen av kriminellt beteende och relaterade utfall, såsom tidiga problem i barndomen, ungdomsbrottslighet, antisocialt och aggressivt beteende, psykopati, samt dess kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Inom ramen för den forskning som bedrivs undersöks bland annat samband och interaktioner mellan såväl biologiska (t.ex. genetiska, hormonella, fysiologiska, hjärnstruktur och funktion), som psykologiska (t.ex. personlighetsdrag) och sociologiska (t.ex. socioekonomisk status/bostadsområde) faktorer.

Arbetsuppgifterna som är kopplade till forskningsdelen och datamanagerdelen av tjänst innebär bland annat att genomföra statistiska analyser i statiskprogrammen SAS, R Studio, MPlus och OpenMx. 

Arbetsuppgifterna som är kopplade till undervisningsdelen i tjänsten innefattar handledning av uppsatser på kandidat- och magisternivå i kriminologi.

Behörighet

Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Som särskilda bedömningsgrunder gäller att den sökande kan uppvisa dokumenterad erfarenhet av genomförande av statistiska analyser i statistikprogrammen SAS, R Studio, MPlus och OpenMx inklusive strukturell ekvationsmodellering, specifikt tvillinganalyser. Dessutom är dokumenterad erfarenhet av hantering och bearbetning av stora såväl som små datamängder, tex svensk registerdata och psykofysiologisk/klinisk data är särskilt meriterande. 

Som särskild bedömningsgrund gäller också att den sökande kan uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på kandidat- och magisternivå i kriminologi.

Information

Anställningen är 100 %, tidsbegränsad under drygt 2 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning (endast vid tillsvidareanställning). Anställningen är delvis baserad på internfinansierade medel och beräknas pågå längst till och med 2023-06-30.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef, Anna Hellertz, 019-30 39 89, e-post: This is an email address eller forskningsledare, Catherine Tuvblad, 019-30 36 78, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-03-31. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.