Forskare i humaniora med inriktning historia

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03485/2023

Vi utlyser stöd till junior forskare i humanistiska studier med inriktning historia för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildning- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Humanistiska studier med inriktningarna engelska, historia, litteraturvetenskap, retorik, svenska språket.

Bakgrund

Örebro universitet är ett snabbt växande universitet med en stark ställning inom forskning både internationellt och nationellt. Humanistiska studier och Enheten för humaniora utgör en dynamisk forskningsmiljö. Forskning bedrivs inom samtliga inriktningar, och inkluderar ämnesdidaktiska perspektiv.

Ämnet humanistiska studier tematiserar kulturförståelse och språkliga praktiker i ett humanistiskt, kulturellt och historiskt perspektiv. Ämnets inriktningar förenas i att de utifrån en öppenhet för olika teoretiska perspektiv och metodologiska anslag har ett gemensamt fokus på frågor som rör individers och gruppers värderingar, förståelse och tolkning av världen, samt på interaktion och kommunikation inom och över kulturgränser. Ämnets forskare samlas i forskningsmiljön Centrum för humanistisk forskning.

Nu utlyser vi en tjänst som junior forskare där den som anställs ska vara disputerad inom inriktningen historia (eller motsvarande) samt bedriver forskning som anknyter till denna inriktning och forskningsmiljön Centrum för humanistisk forskning.

Arbetsuppgifter

En anställning som junior forskare syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter. Den som anställs förväntas formulera sina egna forskningsproblem och genomföra forskningen självständigt samt sprida sina forskningsresultat genom publikationer. Vidare förväntas den anställda att delta i forskningsmiljöns seminarieverksamhet och ansöka om forskningsanslag från externa finansiärer. Utöver forskning ingår även undervisning i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörig att anställas som junior forskare är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av forskning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Vi söker en kandidat som har disputerat i inriktningen historia (eller motsvarande). Den sökandes forskningsproduktion ska anknyta till denna inriktning och forskningsmiljön Centrum för humanistisk forskning.

Information

Anställningen är heltid och sträcker sig i fem månader från 1 september 2023 till 31 januari 2024. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning. För att vara behörig måste sökande ha disputerat senast vid ansökningstidens utgång.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Patrik Winton 019-30 30 96, e-post: This is an email address eller prefekt Greger Andersson, 019-30 14 94, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Forskningsplan för arbetet under 3 månader (max. 2 A4-sidor)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2023-06-16. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare..

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.