Doktorand i informatik

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03449/2024

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i informatik vid Handelshögskolan med utbildningsstart den 2024-10-15.

Doktorand

Projektbeskrivning

Informatikämnet, med 24 medarbetare, söker en doktorand med inriktning mot ledning och styrning av informationssäkerhet. Forskning inom informatik handlar om att studera digitalisering och dess förutsättningar, betydelser, värden och konsekvenser i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Ämnet innefattar studier och utveckling av digitala praktiker, resurser, artefakter och system. Digitala praktiker innefattar styrning, design, införande och bruk av digitala resurser, artefakter och system. Den aktuella doktorandtjänsten är inriktad mot hur artificiell intelligens kan användas i utvecklingen och design av informationssäkerhetspolicyer till anställda. Mer specifikt kommer forskningen fokusera på hur stora språkmodeller kan tränas och användas för att stödja ledningsroller som utvecklingar den typen av policyer.

Forskningen i informatik vid Örebro universitet bedrivs i forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Information (CERIS). CERIS bedriver forskning om organisationers och samhällets digitalisering utifrån sex olika tillämpningsområden: eHälsa, Electronic Government, ICT for development, Informationssäkerhet, IT och lärande samt Systemutvecklingsmetoder. 

Rekryteringen sker inom ramen för den nationella forskarskolan Management och IT. Det innebär att som doktorand kommer man få del av det kursutbud, den konferensverksamhet och det nätverk som forskarskolan består av. Forskarskolan är idag ett samarbete mellan 12 svenska lärosäten och deras informatik och företagsekonomiska ämnen.

Den framgångsrika kandidaten bör visa stark och självständig problemlösningsförmåga samt kritisk analytisk förmåga. Goda engelskkunskaper i tal och skrift är ett krav, medan kunskaper i svenska inte är nödvändiga. Demonstrerade och goda kunskaper i programmering och kvantitativa metoder är ett krav. Tidigare erfarenhet av socio-tekniska aspekter kring informationssäkerhet samt Artificiell Intelligens, speciellt stora språkmodeller, är meriterande.

Handledning: doktoranden kommer att handledas av professor Fredrik Karlsson (huvudhandledare), docent Shang Gao (bihandledare) och postdoktor Elham Rostami (bihandledare).

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 30 300 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå, i informatik. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av professor Fredrik Karlsson, e-post: fredrik.karlsson@oru.se och ämnesföreträdare professor Annika Andersson, e-post: annika.andersson@oru.se, vid informatik.

Tillsättningen av anställningen bygger på att erforderliga beslut om finansiering fattas.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
  • CV
  • Kopior av original examensbevis och officiellt resultatintyg för kandidatexamen
  • Kopior av original examensbevis och officiellt resultatintyg för magister-/masterexamen
  • Självständigt arbete (masteruppsats)
  • Övriga relevanta dokument, intyg och diplom som styrker din ansökan
  • Intressebeskrivning – en beskrivning av den sökandes intresse för det beskrivna forskningsområdet och argument hur den sökandes kompetensprofil passar forskningsområdet (1-2 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-08-01. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.