Doktorand inom biomedicin (FIBRE-MATCH)

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-04055/2024

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionens för medicinska vetenskaper med utbildningsstart tidigt under hösten 2024.

Doktorand

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet ingår i ett nyligen beviljat 4-årigt EU projekt kring individuellt samspel mellan kostfibrer och tarmens ekosystem med koppling till IBS.

Doktorandtjänsten är förlagd vid Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) vid Örebro universitet, ett modernt, expansivt universitet med omkring 1350 anställda och 17 000 studenter, och med en framstående forskningsverksamhet. MV är även hemvist för universitetets läkarutbildning, och innehåller därtill ett antal starka forskningscenter vars huvudsakliga fokus är inflammation, metabolism och nutrition.

Doktorandprojektet kommer ingå i det interdisciplinära forskningscentret Responsive nutrition (Rosetta@oru) som utgör en central del av Örebro Universitets strategiska kunskapsprofil Mat & Hälsa. Responsive Nutrition forskningscenter fokuserar forskningen runt en internationellt ledande uppsättning validerade metoder och modeller för att kunna bedöma fördelar för tarm-, metabol- och mental hälsa av mat och kosttillskott, och för att avgöra vem som drar nytta av specifika kostförändringar under livsloppet. Centret integrerar utveckling och validering av denna unika verktygslåda med applikationer inom områdena veterelaterad tarmskada, inflammatoriska åkommor och metabola störningar, neurodegenerativa sjukdomar samt affektiva- och beteendestörningar med hjälp av nya design för experimentella och interventionsstudier.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av docent Ignacio Rangel (huvudhandledare), professor Robert Brummer (bihandledare), med flera.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid, och avses avslutas med doktorsexamen.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 30 300 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet till ämnet krävs att den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå, inom ett huvudområde av betydelse för den aktuella inriktningen inom ämnet medicinsk vetenskap (se ämnesbeskrivningen, avsnitt 1 i den allmänna studieplanen). Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker kandidater med (bio)medicinsk bakgrund, och med praktiskt erfarenheter av laborativt arbete. Ett krav är goda språkkunskaper i engelska, och meriterande är språkkunskaper i svenska. Särskild meriterande är kompetens inom intestinal mikrobiologi och bioinformatik.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av docent Ignacio Rangel (Ignacio.rangel@oru.se) eller enhetschef, docent Isak Demirel (isak.demirel@oru.se).

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten Anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
  • CV
  • Kopior av original examensbevis och officiellt resultatintyg för kandidatexamen
  • Kopior av original examensbevis och officiellt resultatintyg för magister-/masterexamen
  • Självständigt arbete (examensarbete)
  • Övriga relevanta dokument, intyg och diplom som styrker din ansökan
  • Forskningsplan - utformad enligt information från berörd institution. Mall finns att tillgå på Institutionen för medicinska vetenskapers hemsida.

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-08-01. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.