Mall för doktorandansökan

När du söker en doktorandanställning ska du alltid bifoga följande dokument: 

En intressebeskrivning ska därutöver biläggas anmälan till utbildning i följande ämnen: idrottsvetenskap, företagsekonomi, datavetenskap, informatik, statistik, historia, musikvetenskap, pedagogik, måltidskunskap, genusvetenskap, kulturgeografi, sociologi och statskunskap. Vid anmälan till övriga ämnen ska ingen intressebeskrivning lämnas.

En projektbeskrivning ska biläggas anmälan till utbildning i följande ämnen: medie- och kommunikationsvetenskap, rättsvetenskap, socialt arbete och språkstudier. Vid anmälan till övriga ämnen ska ingen projektbeskrivning lämnas.

En forskningsplan ska biläggas anmälan till utbildning i följande ämnen: medicinsk vetenskap och handikappvetenskap.