Mall för läraransökan

När du söker en läraranställning ska du alltid bifoga följande dokument: 

  • Curriculum Vitae (CV).
  • Personligt brev.
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer).
  • Redogörelse av vetenskapliga eller konstnärliga meriter.
  • Kopior av relevanta betyg och intyg.
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio stycken).

Handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan behandlas.

Länkar
Pedagogisk meritportfölj
Anställningsordning

Observera! För att ansökan ska vara komplett ska dokumenten alltid bifogas innan sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag kan du inte göra några kompletteringar elektroniskt. Du får vid ett senare tillfälle en instruktion om komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i din ansökan.