Disputation: Ahmad Mohammad Ismail, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

25 februari 2022 09:00 Hörsal C1, Campus USÖ, X-huset

Ahmad Mohammad Ismail disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: The Association Between Beta-Blocker Therapy and Mortality in Hip Fracture Patients

Opponent: Björn Rosengren, professor och överläkare, Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus

Digitalt deltagande: länk kommer att finnas här ett par dagar innan disputationen