Disputation: Carina Göransson, medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap

29 mars 2019 13:00 Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet

Carina Göransson disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Developing and evaluating an interactive app to support self-care among older persons recieving home care

Opponent: Pernilla Hillerås, docent, Röda korsets högskola

Lägg till i din kalender