Disputation: Darun Jaf, psykologi

10 december 2021 09:15 Hörsal L2, Långhuset, Örebro universitet

Darun Jaf disputerar i psykologi vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Understanding Parents' Role in Adolescents' ​Involvement in Organized Sports Activities.".

Opponent: Andreas Ivarsson, docent, Högskolan i Halmstad.

Digitalt deltagande: Disputationen kommer kunna följas via länk. Länken publiceras på denna sida dagen före disputationen.