Disputation: Lina Sandström

29 maj 2020 13:15 Hörsal F, Forumhuset

Lina Sandström, disputerar i sociologi vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Seeking asylum – Finding a Home? A qualitative study on asylum seekers’ integration in two different housing contexts".  

Opponent: Åsa Wettergren, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Sverige

 

Lägg till i din kalender